Vargungen deltar i att bestämma om flockens regler.

Valikko

Jag skapar regler för flocken tillsamman med de andra


Målsättning:

Vargungen deltar i att bestämma om flockens regler.

Beskrivning:

Diskutera tillsammans om vilka regler som behövs och skriv ner dem. Gör till exempel en väggtavla med reglerna och sätt upp den på ett synligt ställe för att påminna om att reglerna finns. Ni kan bekräfta reglerna genom att skriva under eller trycka era fingeravtryck under reglerna. Kom överens om vad det eventuella straffet blir om de gemensamma reglerna bryts. Gör detta om du tycker att det behövs. Hitta själv på möjliga och enkla straff. Den som bryter mot reglerna kan till exempel bli utvisade en stund, bli tvungen att städa eller springa runt huset.

Material: papper eller kartong och pennor

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga