Vargungen kan namnet på sin kår och uppfattar scoutingen som en större organisation än den egna gruppen.

Valikko

Jag bekantar mig med kåren


Målsättning:

Vargungen kan namnet på sin kår och uppfattar scoutingen som en större organisation än den egna gruppen.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med kårens namn och med kårens övriga ledare och åldersgrupper. Vargungen blir bekant med kårens kännetecken, såsom kårens halsduksmärke, rop, fana eller lek.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att presentera kårens scouttraditioner för vargungarna. Akela ser till att de traditionsbärande föremål och personer som ska presenteras finns på plats.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Leta rätt på det egna märket. Om vargungarna har fått lära sig känna igen kårens märke i början av mötet eller under förra mötet kan de repetera genom en övning där de ska hitta den egna kårens märke bland flera andra liknande kårmärken som akela har printat ut.

Det finns en berättelse bakom många kårers märke. Akela kan bjuda in någon av kårens äldre ledare till mötet för att berätta om symboliken bakom kårens märke.

Det går att bekanta sig med kårens halsduksmärke eller emblem på fanan med hjälp av ett pussel. Akela kan tillverka ett pussel i förväg eller låta vargungarna vara med och tillverka pussel, t.ex. genom att limma en utprintad bild av kårens emblem på ett styvt bakgrundspapper.

Flocken övar kårens eget rop tillsammans, t.ex. så att ledaren ropar en textrad åt gången och vargungarna upprepar. För att ha lättare att minnas ropet kan flocken rita en bildserie där varje bild motsvarar en textrad. Ordna en roptävling mellan olika flockar eller kullar när vargungarna lärt sig ropet.

Intervju. Akela bjuder in kårchefen eller vargungarnas åldersansvariga ledare till mötet. Vargungarna får ställa frågor om sådant de funderar på till gästen eller gästerna. Akela kan också bjuda in representanter för andra åldersgrupper till mötet.

Lägg till tips

Bifoga