Vargungen lär känna sin grupp och kan fungera som en medlem i den. Vargungen förstår att alla får vara med i leken och att flocken tillsammans kan åstadkomma mer än en ensam vargunge.

Valikko

Jag deltar i en lek som stärker flockens sammanhållning.


Målsättning:

Vargungen lär känna sin grupp och kan fungera som en medlem i den. Vargungen förstår att alla får vara med i leken och att flocken tillsammans kan åstadkomma mer än en ensam vargunge.

Beskrivning:

Vargungen deltar i en eller flera gruppbildande lekar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att beskriva leken/lekarna och handleda vargungarna under lekens gång. Akela uppmuntrar gruppen att samarbeta.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarnas uppgift är att flytta en “bomb” genom banan utan att bomben exploderar. Bomben exploderar av minsta lilla skakning. Bomben är en kastrull full med vatten som hänger från en trebent ställning. Vargungarna håller i ställningens ben. Om det är nödvändigt delas flocken in i mindre grupper för uppgiften. Källa: DDS

Flocken står i en trång cirkel och vargungarna håller varandra i händerna. Akelan delar in deltagarna genom att tilldela dem ett nummer 1-2-1-2... Ett = inne, två =ute. Akelan räknar till tre och på tre lutar sig ettorna framåt och tvåorna bakåt utan att flytta på sina fötter. Då alla har hittat balans byter man riktning. Källa:DDS

Vargungarna rör sig i rummet. Vem som helst kan när som helst ropa ut en befallning t.ex. “vi hoppar”. Alla andras uppgift är att svara “Ja”, sedan hoppar alla tills nästa person ger en befallning. Efter leken ställer akalen följande frågor av vargungarna: Vad tyckte ni om leken? Hur kändes det då alla svarade positivt på era förslag? Källa:DDS

Vargungarna står i en ring och håller varandra i händerna. Akelan hänger en rockring (hularing) mellan två vargungar, vid deras handleder. Flockens uppgift är att flytta rockringen runt hela ringen utan att släppa taget om varandra.  Källa: DDs

Gruppen försöker att samtidigt hålla så många ballonger i luften som möjligt. Vargungarna rör sig fritt i utrymmet. Akela kastar ut ballonger i luften och vargungarna ska hålla ballongerna i luften så länge som möjligt genom att ge dem mera fart när de faller mot golvet. Samma vargunge får inte röra mer än en gång i följd i en viss ballong. Leken kan göras mera utmanande genom att öka antalet ballonger i luften eller genom att komma överens om att det bara är tillåtet att röra vid ballongerna med huvudet. När det är många ballonger med i leken går det att t.ex. mäta hur lång tid det tar innan en viss ballong fallit till golvet fem gånger. Material: Ballonger, tidtagarur/klocka

Målet är att som grupp få så många bollar som möjligt att samtidigt röra sig I ringen. Samtidigt övar vargungarna sig på att koncentrera sig och samarbeta. Vargungarna står i en ring. Akela ber den som börjar att ta en tidningspappersboll och kasta den till en valfri person. Denna person kastar i sin tur bollen vidare till nästa, och så fortsätter leken ett varv tills alla har fått ha bollen en gång. Den sista kastar bollen tillbaka till den som började. Sedan börjar det hela om, och var och en ska minnas vem som kastade till dem och vem de kastade till. Nu börjar det också komma in nya bollar i leken, men kastordningen är hela tiden den samma. Till slut kan det finnas tiotals bollar som rör sig i ringen samtidigt. Om någon inte får lyra, eller om bollar krockar och faller till golvet, lönar det sig att låta bollen ligga och vänta på nästa. Leken fortsätter så länge det finns bollar kvar. Material: Bollar gjorda av ihopskruttat tidningspapper. Använd målartejp för att få bollarna att hålla ihop. Det behövs minst lika många bollar som deltagare, helst många fler. Källa: MLL: Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Den gemensamma utmaningen är att få hela gruppen att rymmas på ett så litet utrymme som möjligt. Placera stolar i en ring så att det finns lika många stolar som deltagare. Vargungarna står inne i stolringen. Akela går runt utanför ringen och berättar samtidigt för vargungarna att hen är en haj som simmar runt en ö och spanar på skeppsbrutna vargungar på ön. Vargungarna är på ön som hajen kretsar runt, och ön blir hela tiden allt mindre. Akela plockar bort en stol i taget. Avsikten är att se hur litet utrymme gruppen kan tränga in sig på. Akela kan också välja att ge vargungarna en utmaning, utan att berätta historien om hajen. Be vargungarna uppskatta hur stort utrymme de behöver för att alla ska få plats, och börja sedan ta bort en stol i taget. Om det inte finns stolar går det också att använda t.ex. tidningar som gräns eller ö. Material: Stolar eller tidningar. Källa: MLL: Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Lägg till tips

Bifoga