Vargungen deltar i att tillsammans bestämma och i att bygga den egna flockens identitet.

Valikko

Jag hittar tillsammans med de andra på en inlednings- och avslutningsceremoni för flockens möten


Målsättning:

Vargungen deltar i att tillsammans bestämma och i att bygga den egna flockens identitet.

Beskrivning:

Vargungarna utvecklar tydliga sätt att inleda och avsluta sina möten. Om kåren eller flocken har traditionella ceremonier för detta får vargungarna bekanta sig med dessa. Det är bra att avgränsa idéskedet och beslutskedet som egna helheter.

Tumcirkel
Många flockar har för vana att inleda sina möten med en tumcirkel. Den går ut på att flockmedlemmarna ställer sig i ring med sina högra händer insträckta mot ringens mitt. Först håller alla sina nävar knutna och tummarna uppåt, men sedan vinklar deltagarna sina knutna händer så att vars och ens tumme kommer in i den bredvidståendes näve. Med vänster hand gör vargungarna vargungehälsningen. Efter lite övning börjar det fungera smidigt för flocken att ställa sig i en tumcirkel. Stående i tumcirkeln kan flocken sjunga en sång eller ropa ett hejarop, t.ex. flockens eget.

Syskonring
Scoutmöten slutar ofta med att deltagarna ställer sig i syskonring. I syskonringen håller deltagarna varandras händer med armarna i kors så att höger arm går över den vänstra (tvärtom är det vanliga i finskspråkiga kårer). Stående i syskonringen passar det bra att säga några ord eller sjunga en lugn sång, t.ex. Dagen dör/Tapto. Ofta hör det till att också skicka en puls i ringen, med andra ord att sända runt en handtryckning i ringen. Syskonringen bryts upp genom att alla samtidigt lyfter händerna över huvudet och vänder sig ut ur ringen, varpå deltagarna släpper av varandras händer och går iväg, liksom var och en åt eget håll efter den gemensamma upplevelsen.

Flocken tar reda på sin egen kårs traditioner kring syskonringen och tar i bruk de traditionerna eller vidareutvecklar dem på sitt eget sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att vargungarnas möten och träffar inleds och avslutas tydligt, med ceremonier som kan utvecklas till traditioner. Akela handleder vargungarna när de ska fatta gemensamma beslut genom att erbjuda ramar och modeller, begränsa antalet alternativ samt genom att se till att alla får ta del av de olika förslagen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Mötena kan exempelvis inledas och avslutas med en sång. Flocken lär sig en traditionell vargungesång eller skriver en egen sång. Flocken kan t.ex. hitta på en egen vers till en traditionell sång, komponera en helt egen sång eller hitta på nya ord till en bekant melodi.

Under akelas ledning testar vargungarna olika sätt att inleda och avsluta sina möten. Efter att ha testat några olika ceremonier väljer vargungarna ut de som passar den egna flocken bäst. Valet kan ske genom att direkt rösta på ceremonierna som helheter, eller så att vargungarna får berätta vad de tycker om mindre delar av ceremonierna. Utgående från vargungarnas åsikter kan flocken skapa förslag till inlednings- och avslutningsceremonier. De mindre delarna i ceremonierna kan vara t.ex. vargungehälsningen, en sång, att stå i cirkel, flockens rop eller att hålla i flaggan tillsammans.

Lägg till tips

Bifoga