Vargungen känner igen sin egen kårs halsduk och halsduksmärke och identifierar sig som medlem i sin kår.

Valikko

Jag känner igen min kårs halsduk och halsduksmärke


Målsättning:

Vargungen känner igen sin egen kårs halsduk och halsduksmärke och identifierar sig som medlem i sin kår.

Beskrivning:

Vargungarna bekantar sig med sin egen kårs halsduk och halsduksmärke.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela låter vargungarna bekanta sig med kårens halsduk och halsduksmärke.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna ritar sin egen kårs halsduk och halsduksmärke i sin Vargungen spår-bok och färglägger bilden. Akela kan också berätta historier som anknyter till kårens kännetecken och på det sättet göra kårens historia bekant för vargungarna. Material: Boken Vargungarnas spår, färgpennor

Halsduksmärkets symbolik: Flocken går igenom symboliken i halsduksmärket. Finns det något som anknyter till bakgrundsorganisationen eller andlighet? Har halsduken och hemortens vapen något gemensamt? Vad betyder halsduksmärket?

Lägg till tips

Bifoga