Vargungarna vet vad flockens medlemmar heter och kommer igång med att lära känna de andra.

Valikko

Jag vet vad mina ledare och de andra varungarna i min flock heter


Målsättning:

Vargungarna vet vad flockens medlemmar heter och kommer igång med att lära känna de andra.

Beskrivning:

Vargungen lär sig vad de andra flockmedlemmarna och flockens ledare heter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela planerar och leder namnlekar under flockens möten. Det lönar sig att leka namnlekar under flera möten. Börja med enkla och trygga lekar och gå sedan småningom över till mer utmanande namnlekar. I början är det alldeles möjligt att en del vargungar inte ens vågar säga sitt eget namn inför de andra. Det är bra om Akela har känselspröten ute och uppmuntrar och hjälper vid behov. Kulledarens uppgift kan vara att dela ut namnlappar åt rätta personer, eller att föreslå en namnlek.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akelan ropar namnet på en vargunge. De andras uppgift är att så fort som möjligt bilda en ring runt den personen.

På nätet och i lekböcker finns instruktioner till många namnlekar. Exempelvis sökorden namnlekar, namnlekar för barn och bekantningslekar ger många olika slags tips.

I början lönar det sig att leka namnlekar där den enskilda vargungen inte behöver spänna sig för om hen minns alla de andras namn. Till en början är det alltså bra att leka lekar som går ut på att hela flocken unisont säger någons namn. Exempel på namnlek som passar i början: Häxan i Pomperipossa. Välj en deltagare som är Pomperipossa. Hen får en filt och går till ett annat rum/avsides. De andra rör sig fritt i rummet. Plötsligt kommer Pomperipossa in och ropar: "Häxan Pomperipossa kommer!" Då ska alla i rummet gå ner på huk och blunda. Pomperipossa lägger filten över någon som sitter på huk, och sedan får de andra titta och gissa vem det är som är under filten. Den som gissar rätt får vara nästa Pomperipossa.

Det finns många lekar som går ut på att alla får presentera sig. Sök tips genom att använda t.ex. sökorden "namnlekar för barn" eller "bekantnings- och namnlekar". En del av vargungarna är nervösa över att säga sitt eget namn. Akela kan göra presentationsstunden lättare genom att presentera vargungarna för varandra. Ett annat sätt är att börja med att öva namn i mindre grupper och sedan småningom i allt större grupp.

Det lönar sig att skriva flockmedlemmarnas namn på lappar, även om alla ännu inte kan läsa. Namnlapparna gör det möjligt att t.ex. Leka Kim-spel med namnlappar, dela ut lapparna slumpmässigt och be flockmedlemmarna ge lapparna åt rätt person och att göra gruppindelningar genom lottdragning med namnlappar m.m.

Lägg till tips

Bifoga