Vargungen lär sig att vara delaktig när flocken fattar gemensamma beslut och förbinder sig till sin egen flock.

Valikko

Vi gör upp gemensamma regler för vår flock


Målsättning:

Vargungen lär sig att vara delaktig när flocken fattar gemensamma beslut och förbinder sig till sin egen flock.

Beskrivning:

Vargungen är delaktig när flocken kommer överens om gemensamma regler och förbinder sig att följa reglerna. Reglerna är flockens gemensamma uttryck för hurdant beteende som förväntas av medlemmarna.

Det lönar sig inte att ha fler än fem regler, eftersom det är bra om reglerna hålls aktivt i minnet. Barn kan hitta på ganska stränga regler och det är på akelas ansvar att se till att reglerna blir realistiska.

Vargungarna föreslår ofta regler utgående från vad som inte är tillåtet, men en lång lista på sådant som är förbjudet fungerar inte. Gör tillsammans om vargungarnas regler så att de visar vad som är tillåtet, t.ex. kan “Förbjudet att skrika” omskrivas till “Vi talar med lämplig röststyrka”.

Skriv ner reglerna och häng upp dem på kårlokalens vägg som en regeltavla. Alla flockmedlemmar bekräftar att de förbinder sig att följa reglerna t.ex. genom att underteckna reglerna eller genom att trycka sitt tumavtryck på pappret. Det är bra att återkomma till reglerna flera gånger under året. På så vis hålls reglerna levande i flockens vardag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de hittar på regler. Hen planerar hur flocken ska skapa sina regler och ser till att allas förslag blir hörda. Akela handledare vargungarna så att de kan skapa realistiska och positiva regler för flocken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken diskuterar tillsammans vilka regler som behövs och antecknar dem. Flocken skriver upp reglerna och pysslar en regeltavla att hänga upp som påminnelse på ett synligt ställe. Flocken kan bestyrka reglerna genom att alla undertecknar pappret eller trycker sina fingeravtryck på det. Vid behov kan flocken också komma överens om bestraffningar för den som bryter mot de gemensamma reglerna. Vargungarna hittar själva på lämpliga straff som är lätta att genomföra. Den som bryter mot reglerna kan t.ex. bli utvisad, få ett städstraff eller vara tvungen att springa ett varv runt huset.

När flocken har gjort upp egna regler kan akela berätta en berättelse om en flock med samma namn, där saker och ting inte följer de regler som vargungarna har kommit överens om för sin egen flock. Vargungarna ska reagera när flocken i berättelsen handlar emot den egna flockens regler.

Akela hänger upp en lapp med texten "viktigt" i ena änden av rummet, eller utomhus t.ex. på ett träd, och en lapp med texten "inte viktigt" i den andra änden eller på ett annat träd. Akela säger påståenden som hänger ihop med reglerna och ber vargungana ställa sig vid den lapp som motsvarar deras personliga åsikt. De påståenden eller regler som vargungarna tycker är de viktigaste blir flockens regler. Exempelpåståenden: - Alla får säga sin åsikt. - Det är ok att skrika åt någon om jag blir arg. - Jag kan komma när jag vill till mötet. - Vi behöver gemensamma regler för hur vi använder våra telefoner under mötena.

Akela kan underlätta vargungarnas arbete med att hitta på regler genom att föreslå olika temaområden, t.ex.: Hur beter vi oss i förhållande till de andra i flocken? Hurdant språk använder vi? Vad tänker vi om att springa, härja, hålla ordning och om säkerhet eller telefonanvändning? Vilka regler gäller för utomhuslek? Hur meddelar vi om frånvaro? När och hur använder vi våra scouthalsdukar?

Lägg till tips

Bifoga