Vargungen är delaktig i att fatta gemensamma beslut.

Valikko

Vi hittar tillsammans på ett namn åt flocken


Målsättning:

Vargungen är delaktig i att fatta gemensamma beslut.

Beskrivning:

Flocken hittar tillsammans på ett namn eller använder ett namn enligt kårens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att leda varungarna så att de kan fundera ut och välja ett bra scoutgruppsnamn. Akela ser till att alla varungar får säga sin åsikt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Alla vargungar får föreslå (säga eller skriva ner) sina namnförslag. Ledaren samlar in och sammanställer förslagen. Omröstningen inleds. Den kan t.ex. gå till så att två namnförslag ställs emot varandra och det namn som får flest röster går vidare och ställs emot följande förslag. Slutligen står valet mellan de två namnförslag som fått flest röster.

Lägg till tips

Bifoga