Vargungen känner till kyrkoårets viktigaste högtider. Vargungen kan samarbeta med andra. 

Valikko

Jag bekantar mig med kyrkoårets stora högtider


Målsättning:

Vargungen känner till kyrkoårets viktigaste högtider. Vargungen kan samarbeta med andra. 

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med kyrkoårets händelser och övar sig på att placera dem i kalendern.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd A 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att reda ut högtidsdagarnas tidpunkter och innebörd samt se till att den utrustning som behövs för att utföra aktiviteten finns till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min tro

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

När de olika högtiderna infaller under kyrkoårets går också att lära sig genom att leka land-hav-skepp-leken. Lekutrymmets väggar får representera en årstid var. Akela ropar ut högtider, seder, traditioner eller bibelberättelser, och vargungarna tar sig så snabbt de kan till rätt årstid i lekutrymmet. På samma sätt går det att gå igenom vilka högtider som är kristna och vilka som inte är det.

Flocken kan påminna sig om olika högtider genom att dramatisera. Akela delar ut lappar med olika kyrkliga högtider på, och vargungarna förbereder pantomimer eller små skådespel om den högtiden. De andra får gissa vilken högtid det är fråga om.

Akela förbereder programmet genom att hänga upp en stor årscirkel indelad i tolv månader på kårlokalsväggen. Sedan delar Akela ut lappar med kyrkoårets olika högtider på, och vargungarnas uppgift är att fästa högtiderna på rätt ställe i årscirkeln. På lapparna kan också finnas andra högtider än de kyrkliga, liksom också andra religiösa högtider om det finns vargungar med olika religioner i flocken. Ortodoxa och katoliker firar vissa helger vid andra tidpunkter än de evengelisk-lutherska (kyrkoårets början, Maria bebådelsedag osv.) och helger kan ha andra namn (stilla veckan = stora veckan).

Lägg till tips

Bifoga