Dra ditt eget strå till stacken!

Valikko

Scoutprogrammet utvecklas

Scoutprogrammet är ett gemensamt verktyg för alla scouter och det är viktigt att alla som vill vara med och utveckla det ska ha möjlighet att göra det. Du kan till exempel bidra på följande sätt:

Tips för förverkligande

Har du utfört en aktivitet på ett extra bra sätt och vill du dela din idé med andra scoutledare? I nedre kanten av varje enskild aktivitet kan du fylla i egna tips för hur aktiviteterna kan förverkligas. Efter att tipset har kontrollerats av en administratör blir det synligt och till allas nytta.

Har du ett förslag på en större förändring?

Upplevde du att någon aktivitet är helt onödig? Finns det någon utmaning i ungas liv som scoutprogrammet ännu inte tar fasta på? Skicka gärna dina tankar till ohjelmapalaute@partio.fi.

Aktiviteter och tips på samiska, engelska, somaliska eller ryska?

Vill du översätta någon del av scoutprogrammet? Webbsidan gör det möjligt att publicera aktiviteterna på flera språk, men översättare behövs!  Om du känner att det kan vara något för dig kan du kontakta Onni Ylitalo (onni.ylitalo@partio.fi) som ger dig instruktioner och rättigheter till hur du kan uppdatera webbsidan.