Valikko

Utförandet av scoutprogrammet på distans

Av olika orsaker kan kåren behöva övergå till distansverksamhet för en eller flera åldersgrupper under en kortare eller längre tid.

På den här sidan samlar vi tips på distansverksamhet; allt från färdiga distansmöten till tips på utmaningar som scouterna kan göra själva eller tillsammans med sin familj.

Scoutförsäkringen och scouting på distans

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

 

Se också sidan Minneslista för gruppledare om verksamheten hösten 2020

Se också sidan Tips för verksamhet i coronatider för mötestips för utemöten.

Samlade tips:

 • Aktuellt under våren och sommaren: #vårthav-märket
  dvs ett materialpaket med aktiviteter som ökar medvetenheten om Östersjön och vad man själv kan göra för naturen. Märket är inte utformat med tanke på scouting på distans, men många av aktiviteterna är sådana att de kan göras av scouten själv, tillsammans med familjen eller under ett distansmöte.
  Sjöscoutkåren Sailors två färdigt planerade #VÅRTHAV-distansmöten

 

 • Aktuellt inför kommunalvalet: Specialmärket Valugglan – distansaktiviteter
  Distansaktiviteterna i Valugglan är uppdelade enligt åldersgrupperna, med aktiviteter för 3 möten/åldersgrupp. Då ni genomfört alla aktiviteterna får scouterna ett Valugglan specialmärke.

 

 • #scoutahemma-märket  
  dvs ett materialpaket med drygt 30 tips på aktiviteter, och ett tillhörande märke som kåren kan dela ut åt alla som utfört scouting på distans (märket kan ges också för annan distansscouting än materialets aktiviteter).

 

 • Scouternas läsutmaning
  Läsutmaningen går ut på att scouten under ett års tid ska läsa minst sex valfria böcker som motsvarar olika teman som på något sätt tangerar scouting. En läscirkel i gruppen eller kåren ger lätt program för ett eller flera distansmöten under våren. Till läsutmaningen hör ett märke som alla som genomför hela läsutmaningen kan få; märket beställs på samma sätt och via samma blankett som #scoutahemma- och Najs-märkena. (Märket är utvecklat av Pääkaupunkiseudun Partiolaiset.)

 

 • Distans- och utomhusmötes-padlet
  En padlet med blandade mötestips; stort och smått och högt och lågt. Gå in och inspireras. I padlet:en kan du också lägga till egna idéer.

 

 • HeSS Första hjälpen-videos
  Helsingfors Svenska Scouters första hjälpen-videos går igenom vanliga olyckor man kan råka ut för i scoutvardagen, och hur man ger första hjälpen vid dessa. Ordna ett distansmöte och titta på och diskutera kring filmerna tillsammans, eller uppmana scouterna att titta på filmerna på egen tid.

 

 • Program och tips per åldersgrupp
  Ett aktivitetspaket för fem veckor av distansmöten; scrolla nedåt på sidan.

 

 

 • Thinking Day- materialet Stå samman för fred
  Materialpaketet innehåller aktiviteter kring fred, fredsbygge, konflikthantering och egen möjlighet att påverka. I materialet finns flera aktiviteter som fungerar bra också på distans.

 

 

 • Pandamärket 
  dvs ett materialpaket (närmast tänkt för vargungar och äventyrsscouter, men kan utnyttjas också av äldre åldersgrupper) med aktiviteter som ökar medvetenheten om naturens betydelse och vad man själv kan göra för naturen. Märket är inte utformat med tanke på scouting på distans, men många av aktiviteterna är sådana att de kan göras av scouten själv, tillsammans med familjen eller under ett distansmöte.

 

 • seppo.io
  seppo.io är ett verktyg för att bygga upp spel kring vilket som helst tema, till exempel aktiviteter ur scoutprogrammet. Funkar på närmöten, distansmöten, som patrullråddsplatform, som ledarrekreation… Du kan bygga upp ett spel som deltagarna kan spela var som helst, men kan också bygga upp ett utgende från en karta över er hemort där scouterna ska ta sig till en specifik plats för att utföra uppgiften.

 

 

 

 • Scouts Against Humanity
  Gör ett eget Scouts against humanity-spel (Cards against humanity med scouttema) och spela online med dina kompisar.

 

 • Aktuellt i mars: Earth hour!
  Avge ett löfte för planeten, djupdyk i WWF:s programtips eller copy-paste´a fjolårets distansaktiviteter för Earth hour-veckan. Distansaktiviteterna hittar ni här längst ned på denna sida; övriga tips och instruktioner finns på scout.fi.  

 

 

 • Övrigt:
 • Besök muséer och sevärdheter virtuellt;  bl.a. British Museum, Colosseum och Machu Picchu. Googla till exempel virtual tour / virtuellt besök, eller sök upp ettt specifikt museum eller en specifik sevärdhet som du är intresserad av och kolla om det finns möjlighet att besöka virtuellt.
 • Utnyttja färdiga frågesporter online; t.ex. svenska yles quiz.
 • Folkhälsan Naturkrafts & Suomen latus Utesalar-material med enkla lekar och övningar att göra var som helst utomhus (djupt inne i skogen eller i parken på andra sidan gatan)
 • Orientering: många orienteringsklubbar har dragit igång med motionsorienteringar på egen hand. De ordnas på många orter och det är enkelt att hitta dem och anmäla sig på Rastilippu. (välj SVE för svenska)
 • Natur och Miljös Naturskolas tips på uteaktiviteter som scouterna kan göra ensamma eller tillsammans med sina familjer.
 • YLE:s Rädda pollineraren-kampanj (instruktioner till insekthotell och annat längst ner)
 • Sök andra kårers distansverksamhet på social media med hashtaggen #distansscouting

Använd #distansscouting, #fissc och #partioscout då du på social media delar din kårs bästa tips, eller söker tips på vad andra kårer har gjort.

 

 

Program och tips per åldersgrupp

Då distansscoutingen på så gott som ingen varsel alls blev en grej våren 2020 sammanställde FS ett aktivitetspaket för fem veckor med färdiga mötes- och aktivitetstips för varje vecka. En del av veckostipsena har stark koppling till årstid eller tidpunkt, medan andra kan göras när som helst. Välj, vraka och inspireras:

Genom att använda er av materialen samt tipsen så kan vi vara med och trygga att alla barn i Finland har meningsfullt program även då hobbyverksamhet och skolorna är stängda. Mycket av materialet lämpar sig även till barn och unga som inte ännu är scouter. (Som inte ännu scout kan du ha användning av denna ordlista med scouttermer .)

Här har vi samlat program och tips för att förverkliga program för fem veckor och till alla åldersgrupper:

 • Vecka 12 Gemensamma spelregler för undantagstiden
 • Vecka 13 #Connect2Earth – klimat
 • Vecka 14 April april! – media
 • Vecka 15 Följ med våren- natur
 • Vecka 16 Förberedelser inför scoutveckan – scouttraditioner

Vargungar (7-9 år)

Äventyrsscouter (10-12 år)

Spejarscouter (12-15 år)

Explorerscouter (15-17 år)

Roverscouter (18-22 år)

Familjescouter

 

Tips för akelor, kaptener och lotsar

Kommunikationskanaler

Det är bra att nu komma på olika sätt att kommunicera inom gruppen, det kan vara något helt nytt som ni inte har prövat på ännu! Det undantagstillstånd vi lever i nu utgör en möjlighet till att handleda barn och unga i att bli ansvarsfulla media-användare. I framtiden kommer även digitala färdigheter att spela en mycket stor roll, så det är en naturlig del av scoutfostran att lära ut hur olika applikationer och program fungerar samt lära sig om att hålla kontakt på distans.

Det är bra om gruppledaren för de yngre åldersgrupperna för en diskussion med barnens föräldrar, och frågar dem vad som skulle vara ett lämpligt forum för att hålla kontakten med barnen. Det är en stor skillnad på en explorerscout som känner till sociala medier bättre än sin lots och en vargunge, som kanske inte har en egen telefon. Olika applikationer har olika åldersgränser och det är viktigt att fundera på dessa innan de tas i bruk. Såklart nås även barnens föräldrar åtminstone per e-post och ett handskrivet brev skulle vara en trevlig överraskning till alla scouter!

Exempel på kommunikationskanaler: WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Kik, Google Hangouts, Teams och Skype.