Valikko

Scouting på distans - Äventyrsscouter

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Kaptenens uppgift

Kaptenen tar kontakt med äventyrsscouternas vårdnadshavare för att informera om Finlands Scouters direktiv. Kaptenen berättar att hen är intresserad av att förverkliga scouting för åldersgruppen trots de exceptionella omständigheterna, och att hen gärna tar emot vårdnadshavarnas åsikter för hur verksamheten skall förverkligas.

Målsättning

Laget kommer överens med de vuxna om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Äventyrsscouterna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Kaptenen föreslår en handlingsplan och kommer överens med vårdnadshavarna om vilken kommunikationskanal de skall använda sig av, och hur den används (får äventyrsscouten använda den ensam? har alla äventyrsscouter en smartphone?). Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna att diskutera situationen hemma och de känslor de upplever just nu. Äventyrsscouterna kan rita, skriva eller fotografera sina känslor och medla dem vidare till resten av laget med hjälp av en vuxen. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att deras tankar och åsikter beaktas.

Tips

Kommunikationskanal: Laget skapar med vårdnadshavarnas lov en kommunikationskanal. Varje äventyrsscout skickar via kanalen en hälsning åt resten av gruppen.

Hälsning till laget: Kaptenen kan efter diskussionen med vårdnadshavarna skicka en hälsning åt laget till exempel via ett ljudmeddelande, en videohälsning eller per post. Kaptenen kan också skicka instruktioner om sådana aktiviteter som man kan utföra hemma, antingen ensam eller med föräldrarna.

Emotionella färdigheter: Om kaptenen får veta av vårdnadshavarna att omständigheterna kraftigt påverkar vargungarnas känslor, så kan de tipsa om Mannerheimin lastensuojeluliiton:s aktiviteter för hantering av barns emotionella färdigheter (tyvärr endast på finska).

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Kaptenens uppgift

Kaptenen informerar flocken om det internationella Earth Hour-evenemanget, som ger alla en möjlighet att komma med och skydda miljön och bromsa in klimatförändringen. Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna att tänka på hurdan påverkan internationell aktivism kan ha.

Målsättning

Äventyrsscouten deltar i WWF:s största klimatevenemang och förstår innebörden med denna symboliska gest. Äventyrsscouten förstår hur små gärningar kan bygga upp inverkan.

Beskrivning

Äventyrsscouterna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30 genom att släcka onödiga lampor. Kaptenen tipsar äventyrsscouterna om att utmana familjen och släkten att delta i evenemanget. Kaptenen förklarar att deltagandet i evenemanget är en liten gärning med stor betydelse. Äventyrsscouterna gör under veckan även andra små och vardagliga klimatgärningar.

Tips

WWF:s tips: Kaptenen bekantar sig i förväg med idéerna och tipsen på Earth Hour kampanjsidan (fler tips finns på kampanjens sida på finska). Hen väljer det lämpligaste tipset för laget och berättar för laget hur de kan följa det. (Tipset passar bra till exempel till Miljötalko-aktiviteten i det uppdaterade äventyrsscoutprogrammet, tyvärr än så länge endast på finska)

Miljötalko: Äventyrsscouten kan förverkliga det uppdaterade äventyrsscoutprogrammets Miljötalko-aktivitet (tyvärr än så länge enbart på finska) från väderstrecket Öster även med små och vardagliga gärningar. Äventyrsscouten rapporterar för resten av laget via gruppens kommunikationskanal om de gärningar hen gjort. Varje äventyrsscout kan via meddelandet åt laget också utmana de andra att göra olika miljögärningar.

Skymning rår: Äventyrsscouten håller en liten tyst stund eller ett kvällsprogram för sin familj då lamporna är släckta. Tips på tyst stund finns bland annat i Skymning rår-aktiviteten (tyvärr än så länge enbart på finska) i väderstrecket Öster.

 

Vecka 14 – April april!

Kaptenens uppgift

Kaptenen samlar ihop en lista med aprilskämt utgående från exempelvis google eller sina egna erfarenheter.

Målsättning

Äventyrsscouten vet att mobbning i vilken som helst form inte tolereras i scoutingen och lär sig att agera enligt Planen för respektfullt beteende. Äventyrsscouten lär sig att känna igen och ingripa vid mobbning på sociala media.

Beskrivning

Äventyrsscouten jämför roliga och lyckade samt stötande och trista aprilskämt. Äventyrsscouterna ska fundera på skillnader mellan skämten och fundera på om de skulle råka ut för ett liknande skämt. Många vardagliga skämt har med sociala media att göra. Äventyrsscouterna delar med sig av vad de kommit i kontakt med på internet och lyssnar på andras erfarenheter. Äventyrsscouten funderar på mobbning och sätt att ingripa i mobbning tillsammans med en vuxen.

Tips

Skämt: Kaptenen kan ordna ett lättsamt skämt åt äventyrsscouterna på första april! Detta är också ett ypperligt tillfälle att berätta om hurdana aprilskämt som har förekommit under årens lopp.

Aprilskämtbana: Om äventyrsscouterna bor nära kårlokalen kan kaptenen förverkliga en aprilskämt-spårning i kårlokalens närhet, lägga ut kontrollerna på plats och skicka kartan till äventyrsscouterna. Det uppdaterade äventyrsscoutprogrammets Webbens faror-aktivitet (finns än så länge endast på finska) från väderstrecket Öster innehåller fler tips. Svaren till påståendena kan förverkligas genom att sätta ”tummen upp” i meddelandeflödet och man kan fundera kring problem i mindre gruppdiskussioner med hjälp från kaptenen.

Egna erfarenheter: Varje äventyrsscout berättar för kaptenen om sina egna erfarenheter av mobbning. Man kan dela med sig av erfarenheten genom att t.ex. skicka ett brev utan underskrift till kaptenen. Då får alla berätta anonymt om sina erfarenheter och kaptenen kan sammanställa dem och skicka tillbaka till alla, exempelvis bifogade med råd från en vuxen.

 

Vecka 15 – Följ med våren

Kaptenens uppgift

Kaptenen skickar instruktioner åt äventyrsscouterna att göra en vårutflykt. Om patrullen vill dela bilder sinsemellan, så skapar kaptenen en gemensam platform i en molntjänst som är lämplig för ändamålet, där bilderna samlas. Kaptenen kan också skriva ut Natur och Miljös Följ med våren-material och skicka det per post åt laget.

Målsättning

Äventyrsscouten iakttar naturen. Hen noterar för sig själv tidigare okända djur- eller växtarter.

Beskrivning

Äventyrsscouten gör en utfärd till en lokal skog eller park. Hen berättar om sina iakttagelser för en vuxen eller resten av patrullen.

Tips

Luonto-Liittos ”Följ med våren”: Äventyrsscouten deltar i Natur och Miljös Följ med våren-kampanj med en vuxen. Äventyrsscouten undersöker webbplatsen på förhand. Hen undersöker sådana arter (och deras kännetecken) som tillhör kampanjen. Sedan förverkligar äventyrsscouten en utflykt till närskogen eller en park med en vuxen. Efter utflykten rapporterar äventyrsscouten och den vuxna om de arter de sett i enlighet med direktiven från kampanjsajten. (Detta tips passar t.ex. Naturvetare-utmaningen)

Mångsidig skog: Äventyrsscouterna söker tecken på en mångsidig skog i skogen: trädslag; gamla, tjocka träd som man inte når runt; döda träd samt murkna träd (murken trämassa känns mjuk vid beröring). Hittas det skog av denna sort i hemorten? Verkar skogen ifråga vara en mångsidig skog på basis av observationerna? Vad kan människan göra för att den skulle bli mer mångsidig? Äventyrsscouten berättar om sina funderingar till en vuxen eller resten av patrullen. (Detta tips passar t.ex. Naturvetare-utmaningen (finns än så länge bara på finska))

Ett eget träd: Äventyrsscouten styr kosan mot en närliggande skog eller park och väljer ett eget träd att undersöka. Kaptenen ger äventyrsscouterna följande instruktioner:
1. Äventyrsscouten hittar på ett namn åt trädet.
2. Äventyrsscouten undersöker trädets utseende och omgivning. På hurdant underlag växer det? Hur gammalt kan det månne vara? Vilka andra arter växer i dess närhet?
3. Äventyrsscouten undersöker och känner på trädets stam. Vilka ord kunde man beskriva stammen med? Hur skiljer sig trädet ifråga från de andra träden i skogen/parken?
4. Äventyrsscouten undersöker vilka färger som kan hittas på det valda trädets stam, löv och blomningar.
5. Äventyrsscouten sluter ögonen och doftar på trädet. Vad doftar det? Finns det något annat som doftar likadant?
6. Äventyrsscouten tar reda på vad det finns för andra organismer på/i trädet. Lever det någon slags djur under trädets bark? Växer det exempelvis mossa på trädets yta?
7. Slutligen fotograferar äventyrsscouten det valda trädet och delar fotot med resten av patrullen med en vuxens hjälp. Med bilden kan äventyrsscouten bifoga sina svar på frågorna ovan. (Detta tips passar t.ex. Naturvetare-utmaningen (finns än så länge bara på finska))

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Kaptenens uppgift

Kaptenen stämmer en tidpunkt för ett distansmöte och organiserar deltagningsmöjligheter på distans samt hjälper vid behov äventyrsscouterna och vårdnadshavarna med tekniken. Kaptenen funderar färdigt vilka saker inom scoutrörelsen hen är speciellt stolt över. Kaptenen kan gärna bekanta sig med ScoutWikin Partiointi eri maissa (endast på finska).

Målsättning

Äventyrsscouten bygger upp stolthet för scoutrörelsen och kan berätta för andra om sin hobby via eget exempel.

Beskrivning

Äventyrsscouterna bekantar sig med scouting runtom i världen. Äventyrsscouten övar sig att berätta om vad hen gillar i scoutingen och vad hen är stolt över.

Tips

Scouting runtom i världen: Äventyrsscouterna bekantar sig med scouting runtom i världen genom att titta på YouTube-videon Scouting around the world. Efter att äventyrsscouterna har kollat videon funderar de under kaptenens handledning hurdana bekanta scoutseder det finns i världen och hurdana skillnader de upptäckte på videon. (Världens scouter- aktiviteten från väderstrecket Öster i det uppdaterade äventyrsscoutprogrammet kan förverkligas med detta tips (finns än så länge bara på finska))

Stolt över scouting: Äventyrsscouterna kan träna på att berätta för varandra och för sina nära och kära vilka saker de tycker om inom scoutingen och vilken aspekt av att vara scout är de stolta över. Äventyrsscouterna kan t.ex. skriva ner en av orsakerna för att vara stolt och ta bild på det och skicka till kaptenen, som kan publicera orsaker till att vara stolt på kårens sociala media under scoutveckan.

Väderstrecket Östers aktivitet God gärning passar ypperligt in på scoutveckans exemplariska verksamhet! (Finns än så länge bara på finska.) Det är också roligt att dela med sig av goda gärningar till hela laget eller varför inte utmana med hjälp av en tävling: Vem gör mest goda gärningar?