Valikko

Scouting på distans - Familjescouting

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Familjescouthandledarens uppgift

Familjescouthandledaren tar kontakt med familjerna för att informera om Finlands Scouters direktiv. Familjescouthandledaren berättar att hen är intresserad av att förverkliga scouting för familjescouterna trots de exceptionella omständigheterna, och att hen gärna tar emot de övriga vuxnas åsikter för hur verksamheten skall förverkligas.

Målsättning

Gruppen kommer överens om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Familjerna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Familjescouthandledaren arbetar fram en handlingsplan, och kommer överens med familjerna om bland annat vilken kommunikationskanal de skall använda sig av, och hur den används. Familjerna instrueras att hemma diskutera situationen och de känslor den ger upphov till. Barnen kan rita, skriva eller fota sina känslor, och med hjälp av en vuxen dela med sig av dessa till resten av gruppen. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att deras tankar och åsikter tas i beaktan.

Tips

Familjescoutgruppen skapar en gemensam kommunikationskanal på valfri plattform, om det inte redan finns en från tidigare.

Familjescouthandledaren tipsar om Unicefs 8 tips för hur man talar om coronaviruset med barn (finns endast på finska), eller om Svenska Yles artikel om att tala om coronaviruset med barn

Familjescouthandledaren kan efter att ha diskuterat med de övriga vuxna i gruppen skicka en hälsning via t.ex. ett ljudmeddelande, videohälsning eller ett brev.

Familjescouthandledaren kan också skicka tips på aktiviteter som kan göras hemma tillsammans med familjen.

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Familjescouthandledarens uppgift

Familjescouthandledaren informerar familjerna om det internationella Earth Hour-evenemanget, som ger alla en möjlighet att komma med och skydda miljön och bromsa in klimatförändringen.

Målsättning

Familjerna deltar i WWF:s största klimatevenemang och förstår innebörden med denna symboliska gest.

Beskrivning

Familjerna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30 genom att släcka onödiga lampor. Familjen funderar också på andra små och vardagliga gröna gärningar, som hela familjen kan göra.

Tips

WWF:s tips: Vi ser tillsammans på evenemangets idéer och tips på Earth Hour kampanjsidan (fler tips finns på kampanjens sida på finska), som familjen kan testa på antingen under evenemanget eller under en annan lämplig tidpunkt.

 

Vecka 14 – April april!

Familjescouthandledarens uppgift

Familjescouthandledaren ger exempel på vad som är ett bra aprilskämt och vad som är ett dåligt aprilskämt.

Målsättning

Familjemedlemmarna lär sig känna igen positiva och negativa känslor.

Beskrivning

Familjemedlemmarna hittar på roliga aprilskämt till varandra. Inom familjen diskuterar man skillnaden mellan aprilskämt som är roliga och aprilskämt som sårar andra.

Tips

Familjemedlemmarn hittar på roliga aprilskämt till varandra. Inom familjen diskuterar man skillnaden mellan aprilskämt som är roliga och aprilskämt som sårar andra.
I Mannerheims barnskyddsförbunds Tehtäviä tunnetaitoihin -material (tyvärr enbart på finska) finns tips på hur barn kan behandla känslor.

 

Vecka 15 – Följ med våren

Familjescouthandledarens uppgift

Familjescouthandledaren instruerar familjerna att göra en utfärd för att följa med våren. Om familjen vill dela med sig av bilderna, skapar familjescouthandledaren en gemensam platform i en molntjänst som är lämplig för ändamålet, där bilderna samlas. Familjescouthandledaren kan också skriva ut Natur och Miljös Följ med våren-material och till exempel skicka dem per post åt de andra.

Målsättning

Familjen observerar naturen.

Beskrivning

Familjen gör en utflykt till närskogen eller -parken för att observera naturen.

Tips

Våruppföljningsutflykt: Familjescouthandledaren skickar en länk till Följ med våren-material, som familjern skriver ut . Om det inte finns möjlighet att skriva ut blanketten, går det också att öppna den med telefonen.

Familjen gör tillsammans en våruppföljningsutflykt i närskogen. Utflykten kan också göras ute på gården. Under utflykten observerar familjen vilka vårtecken som hittas i naturen. Om utflykten görs i norra Finland hittas inte nödvändigtvis vårtecken. Då kan familjen tillsammans titta på kevätseuranta.fi sidan, och jämföra hur mycket fortare våren kommer i södra Finland

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Familjescouthandledarens uppgift

Familjescouthandledaren skickar berättelser till familjerna, som utskrivna berättelser eller ljudböcker.

Målsättning

Familjen bekantar sig med scoutberättelser.

Beskrivning

Familjen läser eller lyssnar på traditionella scoutberättelser.

Tips

Scoutberättelse: Familjescouthandledaren skickar som ljudbok eller ljudmeddelande berättelsen om B-P eller St. Göran till familjerna. Familjen lyssnar på berättelsen tillsammans. De som vill kan t.ex. rita en bild av berättelsen, eller skådespela en situation och skicka bild på detta till familjescoutgruppen.

Kims berättelse: familjescouthandledaren skickar Kims berättelse till familjerna som ett ljudmeddelande. Efter detta gör familjen gemensamma Kimspel t.ex. genom att turvis skicka ett ljudmeddelande för de andra att klura ut. Familjen kan också skicka två bilder, där den andra bilden på något vis avviker sig från den första, och de andra familjerna ska klura ut hur.