Valikko

Scouting på distans - Roverscouter

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Lotsens uppgift

Lotsen tar kontakt med roverscouterna för att informera om Finlands Scouters direktiv. Lotsen berättar att scoutingen kan förverkligas trots de exceptionella omständigheterna. Lotsen kommer tillsammans med roverscouterna överens om hur verksamheten förverkligas.

Lotsen stöder roverscouterna i planeringen och förverkligandet av verksamheten.

Målsättning

Patrullen och lotsen kommer överens om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Roverscouterna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Lotsen och patrullen arbetar tillsammans fram en handlingsplan, de kommer bland annat överens om vilken kommunikationskanal de skall använda sig av, och hur den används (har alla roverscouter en smartphone?). Roverscouterna ges en möjlighet att få diskutera situationen och de känslor de upplever just nu, och alla får en möjlighet att dela med sig till de övriga i gruppen. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att deras tankar och åsikter beaktas.

Tips

Min grupp: Vi skapar en gemensam kommunikationskanal på valfri plattform, om vi inte redan har en från tidigare.

Stöd till kåren: Vi funderar över alternativ för att kunna dela det tillämpade programmaterialet till scouter i andra åldersgrupper. Vi hjälper till exempel ledarna med att ta i bruk olika program och applikationer som kan vara till stöd.

Lotsen uppgift: Lotsen kan också skicka tips på aktiviteter som kan göras hemma ensam, med en kompis eller med alla ur gruppen utan att man träffas fysiskt.

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Lotsens uppgift

Patrulledaren eller lotsen samlar patrullen till en diskussion om tankar som väcks under aktivitetens genomförande. Lotsen ställer förtydligande frågor och kan berätta om vad hen själv insett om energiförbrukningen hemma och på jobbet.

Målsättning

Roverscouten känner till sin energiförbrukning och inser sina egna möjligheter att påverka den. Hen kan beakta de ekonomiska aspekterna, miljön och etiska frågor i sin energiförbrukning. Roverscouten förstår att individers personliga val har betydelse.

Beskrivning

Roverscouterna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30 genom att släcka onödiga lampor. Under veckan tar hen reda på hur elen hen använder har producerats och om elproduktionen går att påverka på något sätt. Hen bekantar sig med energieffektivitet och funderar på vad det kan betyda i hens eget liv. Hen granskar sin egen energiförbrukning kritiskt och arbetar för att göra den mer hållbar.

Tips

Ny körstil? Jag testar hur min körstil påverkar bilens bränsleförbrukning under en viss tid och räknar ut körstilens ekonomiska effekt. Jag funderar också på skillnaden hos olika bränslen. Vilken miljöpåverkan har bensin-, diesel-, etanol-, gas-, el- och hybridbilar? Vilka ekonomiska skillnader finns det mellan bränslesorterna? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Energiförbrukning i Jag påverkar miljön-kontrollen)

Energiuppföljningstjänst: Följ upp din egen energiförbrukning med hjälp av ditt elbolags energiuppföljningstjänst. Vad är den så kallade grundnivån, som i vilket fall som helst uppnås på grund av maksiner som hela tiden står på, som kylskåp och frys? Hur mycket påverkar jag själv förbrukningen till exempel genom belysning, TV:ns stan by-läge eller genom att köra halvfulla disk- eller tvättmaskiner? Jag försöker leva så energisnålt som möjligt under en vecka. Hur mycket pengar sparar jag in på det? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Energiförbrukning i Jag påverkar miljön-kontrollen)

Energibeteende i förändring: Jag utmanar en person som är klart äldre än jag, till exempel min förälder eller mor-/farförälder. Jag frågar hen till exempel om vilka kriterier hen haft vid val av hemelektronik och energianvändning. Jag frågar också om hur energianvändningen och diskussionen om energi har förändrats under åren. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Energiförbrukning i Jag påverkar miljön-kontrollen)

Egen energikälla: Jag tar reda på hur stora kostnaderna skulle vara för att införskaffa och installera solpaneler, solfångare eller ett vindkraftverk till mitt hem. Hur mycket skulle jag spara i elkostnader? Hur lång tid skulle det ta innan jag skulle ha sparat in lika mycket som jag lagt ut? Jag tar reda på om mitt lokala elbolag om de skulle köpa el som jag inte själv behöver. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Energiförbrukning i Jag påverkar miljön-kontrollen)

 

Vecka 14 – April april!

Lotsens uppgift

Lotsen hjälper till att välja diskussionsämnen  och handleder vid behov diskussionen så att var och en får föra fram sin åsikt och att åsikterna accepteras.

Målsättning

Roverscouten kan föra en konstruktiv diskussion och vågar vara av en annan åsikt än andra. Roverscouten kan lägga fram argument för sin egen åsikt och respekterar andras åsikter.

Beskrivning

Roverscouterna söker upp information och övar på att diskutera också svåra frågor och beakta andras åsikter. Roverscouterna lär sig argumentera för sina egna åsikter utgående ifrån den information som hen har i frågan.

Tips

Jag följer med de diskussioner som i olika medier förs kring ett visst ämne. Diskussionsämnet kan vara kopplat till exempel till coronaviruset, beskattning, invandring eller pälsnäring. Jag granskar tillsammans med patrullen hur anhängare av olika ståndpunkter kommunicerar. Vi diskuterar åtminstone följande frågor: Vilka argument använder de olika parterna för att föra fram sin egen ståndpunkt, och på vilket sätt argumenterar de emot den andra partens argument? Baserar sig argumenteringen på känslor eller på fakta? Vilka källor använder de olika parterna för att stöda sina argument? Är diskussionen konstruktiv och för den ärendet framåt, eller går den bara i cirklar? Hur kunde man diskutera mer konstruktivt? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Diskuterande media i Kommunikations-kontrollen).

Vi ser en dokumentär tillsammans. Bra dokumentärer finns bland annat på Yle Arenan. Också den av Yle publicerade kortfilmsserien Yksittäistapauksia passar  bra som grund för diskussioner. Efter att vi sett dokumentären diskuterar vi vidare kring ämnet. Vi diskuterar åtminstone följande frågor: Vilka tankar väckte dokumentären? Lyfte dokumentären upp ämnet på ett objektivt sätt? Om inte; hur märktes det att dokumentären inta var objektiv? Vad var syftet med att spela in dokumentären? Jag funderar själv på om dokumentären påverkade min åsikt i ämnet. Vad gjorde att min åsikt ändrades eller förstärktes; hela filmen, enskilda människors berättelser, statistiken eller något annat? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Diskuterande media i Kommunikations-kontrollen).

 

Vecka 15 – Följ med våren

Lotsens uppgift

Lotsens uppgift är att hos roverscouterna väcka idén om scouting på distans utomhus och uppmuntra dem att bege sig ut i naturen.

Målsättning

Roverscouten njuter av våren och lär sig samtidigt något nytt.

Beskrivning

Roverscouten förverkligar en vårig utomhusaktivitet som berör scouting.

Tips

Jag torkar min utfärdsmat. Nästan alla matvaror kan torkas. Hemma lönar det sig att förvara den torkade maten i en papperspåse, och sen då man packar inför utfärden flytta över maten i en plastpåse. Torka maten kan man i en för ändamålet avsedd mattork, eller på låg värme i ugnen. För en kort utfärd passar till exempel torkade äppel- eller bananskivor bra. Grönsaker som man torkat själv ger smak åt färg åt till exempel en pasta. Jag förverkligar en dagsutfärd där jag äter mat som jag torkat. Tipsa din scoutkompis om ditt lyckade torkningsprojekt. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Utflykts- och vandringsmat i Utekunskaper-kontrollen).

Våruppföljning: Jag deltar i Luonto-liitos kevätseuranta-evenemang. Jag ger mig ut på en utfärd i närmiljön ensam eller via fjärranslutning tillsammans med en kompis.Jag observerar hur våren framskrider och antecknar mina observationer på Luontoliittos hemsida (sidan finns tyvärr bara på finska) och med blanketten (som också finns på svenska). Om det på sidan presenteras en för mig obekant art så försöker jag lära mig att känna igen den i naturen.
Lite motsvarande material finns på svenska på Natur och miljös sidor: Följ med våren och upptäck naturen och Följ med våren

Vårpratspromenad: Våren är en utmärkt tid att föra en (mellan)handslagsdiskussion om ditt scoutuppdrag, eller ett utvecklingssamtal om din egen scoutstig. Jag tar kontakt med min uppdragsgivare eller med lotsen och kommer överens om en tidpunkt och kommunikationskanalen för diskussionspromenaden. Vi kommer ihåg att reservera tillräckligt med tid. Tips på hur handslagsdiskussioner kan gå till hittar du här. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Utvecklingssamtal i Färdigheter i vardagen-kontrollen.)

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Lotsens uppgift

Kotsens uppgift är att inspirera och uppmuntra roverscouterna att göra aktiviteten. Vid behov kan lotsen hjälpa till med att komma överens om en gemensamma tid och kommunikationskanal för diskussionen.

Målsättning

Roverscouten skapar och uttrycker en egen åsikt kring centrala frågor inom scoutingen.

Beskrivning

Roverscouten fördjupar sig i en scoutfråga som intresserar hen, till exempel beslutsfattandet inom scoutingen eller legenden om St. Göran.

Tips

Legenden om St. Göran: Vi läser olika versioner, från olika tidsepoker, av legenden om St. Göran. Vilka skillnader finns det mellan berättelserna? Vilkendera version tilltalar oss mer? Vad lär legenden om St. Göran ut åt scouter? En hurudan berättelse skulle Baden-Powell kanske berätta idag? Ifall patrullmedlemmarna behärskar finska kan ni som versioner av berättelsen använda den som finns på  PartioWikistä och den som finns på Partioaateblogi. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Scouthistoria i Viktiga värderingar-kontrollen.)

ScoutLink: ScoutLink är ett internationellt forum för scouter, uppbyggt som ett IRC-nätverk. Jag går till en adress, väljer ett användarnamn och väljer en kanal jag vill delta i (t.ex #Swedish eller #English). Jag håller i åtanke att jag måste respektera de andra deltagarna och undviker språk som kan vara kränkande. Alla ScoutLink regler hittas här (på engelska).

För dig som behärskar finska: Partioaateblogi: Jag bekantar mig med bloggen som skrivs av scoutrådets nuvarande ordförande Pauli. Pauli lyfter i sina texter fram många aktuella frågor och beskriver beslutsfattandet inom scoutingen. Jag läser ensam eller tillsammans med en eller flera patrullkompisar några av blogginläggen. Vi dikuterar tankar som väckts under en gemensam diskussion, till exempel under en promenad, och/eller lämnar en kommentar under inlägget på bloggen. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Scoutorganisationer i Viktiga värderingar-kontrollen.)