Valikko

Scouting på distans - Spejarscouter

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Lotsens uppgift

Lotsen tar kontakt med spejarscouterna och deras vårdnadshavare för att informera om Finlands Scouters direktiv. Lotsen berättar att hen är intresserad av att förverkliga scouting för åldersgruppen trots de exceptionella omständigheterna, och att hen gärna tar emot spejarrscouternas åsikter för hur verksamheten skall förverkligas.

Lotsen stöder den explorerscout som fungerar som ledare för spejarpatrullen att planera och ordna program för spejarscouterna.

Målsättning

Patrullen och lotsen kommer överens om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt under denna tid. Spejarscouterna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Lotsen och gruppen arbetar fram en handlingsplan, och kommer bland annat överens om vilken kommunikationskanal som skall användas och hur den används (har alla spejarscouter en smartphone?). Spejarscouterna ges en möjlighet att diskutera situationen och de känslor som uppstår. Alla får en möjlighet att dela med sig av sina känslor och tankar till den övriga gruppen. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att allas tankar och åsikter uppskattas.

Tips

Min grupp: Patrullen skapar en gemensam grupp på en valfri kommunikationskanal, om den inte redan har en från tidigare.

Hälsning till patrullen: Efter en gemensam diskussion kan lotsen och/eller patrulledaren skicka en hälsning till spejarscouterna via ett röstmeddelande, en videohälsning eller genom att posta ett brev. Lotsen/patrulledaren kan också skicka tips på aktiviteter som kan göras hemma ensam, med en kompis eller med alla ur gruppen utan att man träffas fysiskt.

Koll på känslorna: Spejarscouterna ritar en människas konturer på papper. Spejascouterna skriver följande känslor på den kroppsdel, där dessa känslor enligt dem känns: kärlek, sorg, trötthet, glädje, ilska, nyfikenhet, stolthet, förvåning, rädsla, skam och avsky. Spejarscouterna diskuterar samtidigt: Varför känns känslan just där? Kan en känsla finnas på olika ställen? Kan känslan kännas på olika ställen beroende på person? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Förhållandet till sig själv: Koll på känslorna i Stadsetappen.)

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Lotsens uppgift

Lotsen informerar gruppen om det internationella Earth Hour-evenemanget, som ger alla en möjlighet att skydda miljön och hejda klimatförändringen. Lotsen uppmuntrar spejarscouterna att delta och ger exempel på andra internationella evenemang som t.ex. klimatstrejker och om påverkansarbete inom scoutingen.

Målsättning

Spejarscouten deltar i världens största klimatevenemang, som ordnas av WWF, och förstår varför hen gör denna symboliska gest. Spejarscouten lär sig att delta är ett sätt att påverka och vet olika sätt att delta i saker. Spejarscouten får en positiv känsla och upplevelse av att vara med och påverka.

Beskrivning

Spejarscouterna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30, genom att släcka alla onödiga lampor. Lotsen tipsar spejarscouterna om att utmana hela sin familj, sin släkt och sina vänner att delta i evenemanget. Spejarscouterna bekantar sig med olika sätt att påverka på, och planerar tillsammans ett initiativ för att utveckla något på regional, nationell eller internationell nivå.

Tips

WWF:s tips: Lotsen och patrullen bekantar sig tillsammans med evenemangets idéer och tips på Earth Hour kampanjsidan (fler tips finns på kampanjens sida på finska). Patrullen väljer tillsammans det som passar dem bäst, och implementerar det på ett sätt som passar dem.

De egna påverkningsmöjligheterna: Spejarscouterna funderar tillsammans med patrullen på följande frågor: Vilka saker i ditt liv kan du påverka? Vilka kan du inte förändra? Spejarscouterna skriver ner sina tankar t.ex. i en padlet med två kolumner: kan påverka/kan inte påverka. Efter detta funderar spejarscouterna för sig själva på vad de skulle vilja förändra. Någon kan t.ex. vilja förändra något med sig själv, i skolan, i samhället eller i scoutingen. När alla har kommit på något de vill förändra, går patrullen igenom dessa saker tillsammans. Patrullen gör en handlingsplan, där man skriver ner de steg som måste göras för att göra en förändring. Om flera spejarscouter har tänkt på samma sak, kan de tillsammans sätta igång och förändra saken. Lotsen/patrulledaren stöder och uppmuntrar alla spejarscouter att förverkliga sin plan. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Påverkan i Samhällsetappen.)

Aktiviteten Att stilla sig i Lägeretappen passar i samband med Earth Hour. Patrullens medlemmar letar efter en egen plats i naturen, dit de kan dra sig för att stanna upp en stund och fundera i 30-60 min. Spejarscouterna får som instruktion att hitta en plats där de kan beundra naturen. Patrullen kommer tillsammans överens om en tid efteråt då man samlas igen, t.ex. vid en virtuell lägereld, för att diskutera de känslor som väcktes av att vara ensam. Till detta behövs spejarlotsens hjälp.

 

Vecka 14 – April april!

Lotsens uppgift

Lotsen ger instruktioner om uppgiften till spejarscouterna och interagerar med patrullen, tar i beaktande planen för respektfullt beteende och påminner om hur vi ingriper i mobbning inom scouterna.

Målsättning

Spejarscouten lär sig leta efter information och att avgöra hur pålitlig den är.

Beskrivning

Spejarscouterna letar efter information från olika källor och diskuterar med varandra om vad som påverkar hur tillförlitlig en källa är.

Tips

Rätt och fel information: Patrullen väljer t.ex. aprilskämt, coronavirus eller scouting som sitt ämne. Spejarscouterna letar efter information om ämnet på olika some-kanaler, olika tidningar och nyhetstjänster. Vad påverkar källans information? Hur känner man igen falsk information? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Mediekritik i Jag-etappen.)

De bästa aprilskämten: Patrullen kan sinsemellan dela med sig av sina bästa aprilskämt. Spejarscouterna funderar på hur man bäst känner igen en lögn. Hurudana aprilskämt har man själv gjort och sagt? Hurudana aprilskämt finns i tidningarna?

Falsk information: Spejarlotsen kan samla exempel på hur fel information spridits eller tillsammans med spejarscouterna komma på exempel på vad som skulle hända, i fall det skulle spridas skadlig falsk information om scouting. Hur kan spejarscouterna med sitt eget beteende påverka att spridningen av falsk information avbryts och hur kan de sprida rätt information? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Medieansvar i Samhällsetappen.)

Nätspecialen: Lotsen kan i spejarscouternas gruppchat ställa frågor, där den som snabbats länkar rätt information får poäng. Nätspecial-märket får den som är den snabbaste och mest pålitligaste informationssökaren.

 

Vecka 15 – Följ med våren

Lotsens uppgift

Lotsen och patrulledaren väljer det bästa sättet för att kunna utföra aktiviteten. De instruerar spejarscouterna att göra aktiviteten enligt de givna anvisningarna. Lotsen och patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna under utförandet med att sporra dem, förslagsvis genom att skicka meddelanden.

Målsättning

Spejarscouten beaktar och bekantar sig med naturen. Spejarscouten hittar för hen själv obekanta växt- och djurarter och tar reda på vad det är.

Beskrivning

Spejarscouten bekantar sig med närmiljön, t.ex. genom att vandra längs med en närliggande naturstig. Spejarscouten rapporterar om sina upptäckter till de övriga i patrullen eller i åldersgruppen.

Tips

Följ med våren med Natur och Miljö: Spejarscouten deltar i Natur och Miljös Följ med våren-kampanj. Spejarscouten bekantar sig med materialet. Hen bekantar sig med de arter som nämns på sidan och med dera skännetecken. Efter det gör spejarscouten en utflykt till närskogen eller en park. Efter utflykten rapporterar spejarscouten om de arter hen sett i enlighet med blanketten.

Utflykt på olika ställen: Varje patrullmedlem far på utflykt till sin närskog eller park vid en tidpunkt som bestämts tillsammans. Lotsen eller patrulledaren skickar olika tecken på våren som meddelande. Spejarscouternas uppgift är att hitta dessa tecken på den plats där hen befinner sig just då och ta en bild av det. Den som snabbast skickat en bild får ett poäng. Vem är patrullens mästare på att känna igen arter? I vems utflyktsmål har våren fortskridit längst? (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Att röra sig i naturen i Överlevnadsetappen.)

Allemänsrätten: Spejarscouterna repeterar allemänsrätten. För repetiton kan man t.ex. använda sig av Forstföreningens sidor. Spejarscouterna gör ett spel av det som rättigheterna betyder och varför de är viktigta. Spelet kan göras på t.ex. Kahoot, vara ett memoryspel eller dylikt. Spejarscouten kan också koda ett spel. Om spelet kan delas direkt med resten av patrullen, kan patrullen spela det tillsammans på distans. Annars kan man spela spelet senare på ett möte eller på en utflykt. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Att röra sig i naturen i Överlevnadsetappen.)

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Lotsens uppgift

Lotsen och patrulledaren lyssnar på spejarscouterna och väljer tillsammans den aktivitet som passar bäst. Lotsen fixar vid behov en gäst till spejarscouternas distansmöte.

Målsättning

Spejarscouten känner till de viktigaste punkterna i scoutingens historia. Spejarscouten förstår att det finns scouting utanför den egna patrullen och kåren. Spejarscouten förstår att scouting är en internationell rörelse.

Beskrivning

Patrullen kan repetera scoutingens historia, som legenden om St. Göran eller B-P:s historia. Spejarscouten tar reda på den egna kårens och den finska scoutingens viktigaste milstolpar i det förflutna. Patrullen tar kontakt med en annan patrull utomlands.

Tips

Kårens historia: Spejarscoutpatrullen bjuder in en person som känner till kårens historia till sitt distansmöte. Den här personen kan vara kårens grundare eller en annan motsvarande person. Lotsens uppgift är att handleda personen i att få kontakt med spejarscouterna via den kommunikationskanal som används. Spejarscouternas uppgift är att förbereda frågor som de kan fråga gästen. Det är fint om man under distansmötet lyckas dela videon eller bilder från olika årtionden i kårens historia. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Scoutvärlden i Samhällsetappen.)

Favoritscoutmärke: Varje patrullmedlem letar med hjälp av internet efter ett så fint eller intressant scoutmärke som möjligt. Man kan leta efter märken inom olika kategorier, t.ex. halsduksmärken, tråkiga märken, lägermärken och så vidare. Bilder på olika märken hittas t.ex. på PartioWikis sidor, på Scandinavian Outdoors hemsidor, på utländska scoutaffärers hemsidor och på andra länders scoutorganisationers hemsidor. Patrullen samlar alla märken på ett gemensamt underlag och röstar på deras favorit inom varje kategori. (Detta tips kan till exempel göras som en del av aktiviteten Förhållandet till sig själv: Samla scoutföremål i Jag-etappen.)