Valikko

Scouting på distans - Vargungar

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Akelans uppgift

Akelan tar kontakt med vargungarnas vårdnadshavare för att informera om Finlands Scouters direktiv. Akelan berättar att hen är intresserad av att förverkliga scouting för åldersgruppen trots de exceptionella omständigheterna, och att hen gärna tar emot vårdnadshavarnas åsikter för hur verksamheten skall förverkligas.

Målsättning

Flocken kommer överens med de vuxna om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Vargungarna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Akelan föreslår en handlingsplan och kommer överens med vårdnadshavarna om vilken kommunikationskanal de skall använda sig av, och hur den används (får vargungen använda den ensam? har alla vargungar en smartphone?). Vargungarna uppmanas att hemma diskutera situationen och de känslor de upplever just nu. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att deras tankar och åsikter beaktas.

Tips

Diskussion hemma: En vuxen diskuterar hemma med vargungen om varför de har paus i scoutingen. Stöd: Svenska Yles artikel om att tala om coronaviruset med barn samt 8 tips om hur man talar om coronaviruset med ett barn (tyvärr endast på finska). Vargungarna kan rita, skriva ner eller fota sina känslor och med hjälp av en vuxen framföra dem åt flockens andra medlemmar. Det är viktigt att allas känslor blir hörda och respekterade.

Kommunikationskanal: Flocken skapar med vårdnadshavarnas lov en kommunikationskanal. Varje vargunge skickar via kanalen en hälsning åt resten av flocken.

Hälsning åt flocken: Akelan kan efter diskussionen med vårdnadshavarna skicka en hälsning åt flocken till exempel via ett ljudmeddelande, en videohälsning eller per post. Akelan kan också skicka instruktioner om sådana aktiviteter som man kan utföra hemma, antingen ensam eller med föräldrarna.

Emotionella färdigheter: Om akelan av vårdnadshavarna får veta att omständigheterna kraftigt påverkar vargungarnas känslor, så kan de tipsa om Mannerheims barnskyddsförbunds aktiviteter för hantering av barns emotionella färdigheter (tyvärr endast på finska).

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Akelans uppgift

Akelan informerar flocken om det internationella Earth Hour-evenemanget, som ger alla en möjlighet att komma med och skydda miljön och bromsa in klimatförändringen.

Målsättning

Vargungen deltar i WWF:s största klimatevenemang och förstår innebörden med denna symboliska gest.

Beskrivning

Vargungarna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30 genom att släcka onödiga lampor. Akelan tipsar vargungarna om att utmana familjen och släkten att delta i evenemanget. Akelan förklarar att deltagandet i evenemanget är en liten gärning med stor betydelse. Tillsammans med vargungarna kan man tänka på små miljögärningar som man kan göra varje dag.

Tips

WWF:s tips: Akelan bekantar sig i förväg med idéerna och tipsen på Earth Hour kampanjsidan (fler tips finns på kampanjens sida på finska). Akelan väljer det lämpligaste tipset för flocken och berättar för flocken hur de kan följa det. (Tipset passar bra för till exempel Naturskydd spåret.)

Kvällsprogram åt familjen: Vargungen utför något från spåret Kvällsprogram åt familjen under Earth Hour. Flocken kan tillsammans tänka på vilka rop, lekar eller scouttraditioner som de vill uppträda med för familjen. (Tipset passar bra till spåret Kvällsprogram.)

Inbjudan: Vargungarna pysslar ihop ett inbjudningskort en vecka i förväg till Earth Hour evenemanget. (Tipset passar bra till Hobby- spårets aktiviteter.)

 

Vecka 14 – April april!

Akelans uppgift

Akelan kommer överens med vårdnadshavarna om en lämplig tid för videosamtalet och instruerar vid behov användningen av programmet. Akelan ser till att varje vargunge får en sin röst hörd och att alla har ett gott humör efter mötet.

Målsättning

Vargungen vet att mobbning inte tolereras i scoutingen och lär sig att agera enligt Planen för respektfullt beteende. Vargungen lär sig att känna igen mobbning i medieinnehåll.

Beskrivning

Akelan ger en bakgrund till ämnet genom att berätta om aprildagens traditioner och roliga bus/skämt. Vargungarna får berätta om sina roligaste aprilskämtsidéer. Vargungarna får med föräldrarna bekanta sig med medieinnehåll om aprilskämt och lägga märke till skämt som kanske kan såra någons känslor. Vargungeflocken prövar på ett videosamtal och diskuterar om mobbning och erfarenheter gällande mobbning. Flocken binder sig att följa Planen för respektfullt beteende.

Tips

Akelan söker fram medieinnehåll som är på lämplig nivå för en vargunge (men så att man ändå kan känna igen det sårande innehållet). Sådant kan hittas t.ex. bland olika kvällstidningars rubriker. Akelan länkar innehållet åt vargungarnas vuxna och skriver färdigt några frågor som hjälper den vuxna att ta angripa saken. Exempel på frågor: Hur tror du att personen i fråga känner sig? Vad tänker hen? Vad hände? Varför har man skrivit om saken? (Tipset passar bra till spåret Starkare tillsammans).

Mitt bland medier: Vargungen utför aktiviteter ur Media-spåret tillsammans med en vuxen. Akelan kan hjälpa den vuxna och vargungarna att tänka på de centrala ämnen som spåret lyfter upp.

Stopp för mobbningen: Mobbning är ett känsligt ämne, som ett barn ändå gärna berättar om för en pålitlig vuxen. Akelan kan till exempel ringa eller skicka ett ljudmeddelande åt varje vargunge skilt för sig och be dem att berätta om sina erfarenheter av mobbning. (Tipset passar bra till spåret Starkare tillsammans.)

Gemensamma regler: Flocken gör upp gemensamma regler för att förhindra mobbning. Flocken ritar reglerna och utför samtidigt aktiviteten Jag funderar på vad som är rätt och vad som är fel ur spåret Min tro.

 

Vecka 15 – Följ med våren

Akelans uppgift

Akelan skickar instruktioner åt vargungarna att göra en vårutflykt. Om flockens vargungar vill dela bilder sinsemellan, så skapar akelan en lämplig molnplattform för flocken där vargungarna kan ladda upp bilder. Akelan kan även printa ut Natur och Miljös Följ med våren-material och skicka det per post åt flocken.

Målsättning

Vargungen iakttar naturen. De känner igen vårens första växt- och djurarter.

Beskrivning

Vargungen gör en utfärd till en lokal skog eller park. De berättar om sina iakttagelser åt en vuxen eller resten av flocken.

Tips

Vårutflykt: Akelan skickar länken för Följ med våren-material åt vargungarnas vårdnadshavare (tyvärr endast på finska). Om man inte har möjlighet att printa den så kan man även ha den öppen på telefonskärmen. Vargungen utför en vårutflykt till en närliggande skog. Utflykten kan även utföras på hemgården. Under utflykten får vargungen iaktta naturen och olika vårtecken. Om utflykten sker i norra Finland så hittas kanske ännu inga vårtecken. Då kan vargungen tillsammans med en vuxen utforska kevätseuranta.fi sidan och se hur mycket snabbare våren anländer i södra Finland. (Tipset passar bra till spåret Naturkännaren.)

Bilder av våren: Vargungen gör en utflykt till en närliggande skog eller park. Under utflykten tar de bilder av olika vårtecken. Vargungen delar sina bilder på plattformen som akelan har skapat. Vargungen utforskar bilderna som resten av flocken har laddat upp. Vad har de iakttagit? Vem har gjort den sällsyntaste iakttagelsen? (Tipset passar bra till spåret Naturkännaren.)

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Akelans uppgift

Akelan skickar B-P:s berättelse, eller andra scouthistorier, som en ljudbok åt vargungarna.

Målsättning

Vargungen vet varför scoutveckan firas och vad dess mål är. Vargungen bekantar sig med scouttraditioner.

Beskrivning

Vargungarna lyssnar på de scouthistorier som akelan skickar. Vargungar lär sig om scouttraditioner och tänker tillsammans på vad man under scoutveckan kunde berätta om scoutingen för andra. Under scoutveckan berättar vargungarna sen hur många icke-scouter som de har berättat om scouting åt, och hur många av dessa som blev intresserade av att pröva på scouting.

Tips

Scoutberättelse: Akela skickar B-P:s berättelse som en ljudbok eller ett ljudmeddelande åt vargungarna (alternativt berättelsen om Sankt Göran). Vargungen gör hemma ett konstverk som är inspirerat av berättelsen. Vargungen kan dela en bild av konstverket på vald kommunikationskanal/plattform. Flocken kan också komma överens om att göra en gemensam “serietidning” av berättelsen, så att varje vargunge får rita en ruta. Till slut samlar man ihop rutorna till en diskussionstråd eller ett kollage på en gemensam plattform. (Tipset passar bra till spåret Berättelser.)

Kims berättelse: Akelan skickar Kims berättelse åt vargungarna som ett ljudmeddelande. Efteråt gör flocken tillsammans Kims utmaningar, till exempel så att varje vargunge i tur och ordning skickar ett ljudmeddelande med en gåta. Vargungen kan också skicka ett par bilder, så att i den andra har något ändrats. (Tipset passar bra till spåret Scouttraditioner.)

Scoutmärkena i skick: Akelan kan per post skicka printade bilder på scoutmärken åt vargungarna, som sedan får färga dem enligt Vargungarnas spår boken. (Tipset passar bra ihop med spåret Scouttraditioner aktiviteten.)

Finn fem fel: En av vargungarna klär sig i scoutdräkten så att den har något/några fel. Skjortan kan vara avig, märkena på fel ställen eller så kan de ha på sig märken som tillhör en annan åldersgrupp. De andra vargungarna har som uppgift att finna felen och rätta dräkten så att den ser rätt ut. (Tipset passar bra till spåret Scouttraditioner.)