Leiri-tarppo

Leiri-tarppo

Majakkavaihtoehto: Luontopolku sudenpennuille tai seikkailijoille

Tavoite

Tarpoja oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa. Tarpoja osaa aikuisen tuella luoda sudenpennuille ja/tai seikkailijoille luontokokemuksia ja suunnitella heille sopivia aktiviteetteja. Tarpoja kehittää yhteistyötaitojaan toimimalla lippukunnan muiden aikuisten kanssa.

Kuvaus

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa luontopolun sudenpennuille tai seikkailijoille.

Valmistautuminen: Luontopolun tai seikkailuradan suunnitteleminen aloitetaan jo tarpon suuntausvaiheessa, kun päätetään tarppoon ja majakkaan liittyvistä asioista. Mikäli luontopolku suunnitellaan esimerkiksi leirillä, kannattaa leirin johtajistoon olla jo hyvissä ajoin yhteydessä tarpojien majakkaa suunniteltaessa. Suunnitelmat esitetään luotsille ja vartionjohtajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman mahdollisesti yhdessä leirin johtajiston kanssa. Luontopolku voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten tai kasvien tunnistus tehtäviä ja jokamiehen oikeuksia. Vinkkejä luontopolun tehtäviin saa sudenpentujen jäljet kirjasta tai reppukirjasta. Suunnitteluvaiheessa sovitaan myös jokaiselle omat vastuutehtävät. Luontopolusta tiedottamista ei kannata jättää viime tippaan vaan siihen kannattaa panostaa jo suunnittelu vaiheessa. Tarpojavartio miettii sopivan tiedotuskanavan.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa luotsin ja vartionjohtajan avustuksella suunnittelemansa luontopolun seikkailijoille tai sudenpennuille. Toteutusta varten tarpojat tekevät kutsun luontopolulle sudenpennuille ja seikkailijoille. Vartionjohtaja ja luotsi katsovat, että kutsu on asianmukainen. Toteutukseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Toteutukseen kannattaa myös pyytää muita lippukunnan aikuisia mukaan. Luontopolulle on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö.

 

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Organisointitaidot, Retkeily, Luonto

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Luontosuhde

Johtajan tehtävä

Luotsinohje: Luotsi vastaa siitä, että majakka on sopivan kokoinen vartion taitoihin nähden. Mikäli majakka toteutetaan leirillä, luotsi on yhteydessä leirin johtajistoon ennen leiriä ja sopii majakkaan liittyviä asioita heidän kanssaan. Lisäksi luotsi osallistuu suunnitteluun ja hyväksyy vartionjohtajan kanssa tarpojavartion suunnitelman toteutukseen. Hän myös auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Luotsi varmistaa, että suunnitellut tehtävät ovat sopivia sudenpennuille tai seikkailijoille. Luotsin tehtävänä on myös olla yhteydessä lippukunnan akeloihin ja sampoihin suunnitteluvaiheessa. Luotsi auttaa sopivan paikan löytämisessä, jossa luontopolku voidaan toteuttaa. Luotsi vastaa toteutuksen turvallisuudesta yhdessä muiden lippukunnan aikuisten kanssa. Luotsi osallistuu majakan toteutukseen tarpojavartion ja vartionjohtajan tukena. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut? Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa? Mitä asioita jäätiin kaipaamaan? Mitä tehtäisiin toisin? Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartinjohtaja auttaa tarpojavartiota majakan suunnittelussa. Hän auttaa ideoinnissa ja kannustaa tarpojia olemaan yhteydessä leirin johtajistoon. Tarvittaessa tuo tarpojavartion käyttöön erilaisia materiaaleja, joiden avulla luontopolku saadaan suunniteltua. Vartionjohtaja tukee ja opastaa tarvittaessa tarpojavartion jäseniä. Hän osallistuu majakan toteutukseen ennalta sovitulla tavalla. Luotsin ja vartionjohtajan kannattaa ennen majakan toteutusta sopia myös työnjaosta. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösiltanuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää vartio pohtimaan osaamistaan ja vartion kehittymistä.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry