Leiri-tarppo

Leiri-tarppo

Majakkavaihtoehto: Rakentelu

Tavoite

Tarpoja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia leirirakennelmia. Tarpoja osaa luoda aikataulun omalle toiminnalleen ja suunnitella ajankäyttöä. Tarpoja osaa kantaa vastuuta.

Kuvaus

Tarpojavartio vastaa leirillä jonkin yleishyödyllisen koko leiriä hyödyttävän rakennelman, esimerkiksi tiskipöydän, astioiden kuivaustelineen tai vedenottolaiturin, rakentamisesta tai pystyttämisestä. Tarpojavartio suunnittelee ennen leiriä rakennelmat ja hyväksyttää suunnitelmat luotsilla. Leirillä tehtävän majakan suunnittelu ja toteutus edellyttää, että tarpojavartio tekee yhteistyötä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio saa leirin johtajistolta rakentelua varten budjetin, jonka puitteissa rakennelmat pitää suunnitella. Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta.

 

Valmistelu: Majakan valmistelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa, jossa tehdään majakkaan liittyviä päätöksiä. Tarpojavartio ottaa luotsin tai vartionjohtajan avustuksella yhteyttä leirin johtajistoon hyvissä ajoin ennen leiriä ja kertoo suunnitelmistaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten leirirakennelmien rakentaminen. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leirin suunnittelukokoukseen ja esittelee suunnitelmat leirin johtajistolle.

Suunnitteluvaiheessa on tarpojavartion hyvä kerrata rakentelussa tarvittavat solmut ja köytökset ennen leiriä. Myös erilaisten rakennelmien kokoamista voi harjoitella.  Rakenteluvinkkejä saa esimerkiksi Reppu-kirjasta. Tarpojavartio ottaa suunnitelmissa huomioon myös turvallisuusnäkökulmat rakentamiseen liittyen

Tarpojavartio saa leirinjohtajistolta tarvittaessa luotsin välityksellä ohjeistuksen, minkälaisia rakennelmia leirillä tarvitaan ja tekee suunnitelmat sen pohjalta. Sen kannattaa myös tehdä  hahmotelma tehtävään kuluvasta ajasta, jotta leirin johtajisto pystyy ottamaan huomioon tarpojien osallistumisen muuhun leiriohjelmaan.

Toteutus: Tarpojavartio rakentaa suunnittelemansa leirirakennelmat. Tarpojavartio seuraa ennalta tekemäänsä ajankäyttösuunnitelmaa rakentamisessa. Ennen leirirakennelmien käyttöönottoa ne tulee hyväksyttää leirin johtajistolla ja luotsilla.Tarpojavartio tekee tarvittavat korjaukset vartionjohtajan ja luotsin avustuksella ennen käyttöönottoa. Leirin loputtua tarpojavartio osallistuu tekemiensä rakennelmien purkamiseen tai vastaa säilytettävien rakennelmien säilytykseen viemisestä. Vartio huolehtii purusta aiheutuneen purkujätteen sille osoitetulle

 

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

-

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Talous, Organisointitaidot, Kädentaidot, Retkeily

Paikka

kololla
Kolo

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Luontosuhde

Johtajan tehtävä

Luotsin ohje: Luotsi on tarvittaessa yhteydessä majakkaan liittyvästä vastuutehtävästä leirin johtajistoon tai lippukunnanjohtajistoon. Hän välittää heiltä saadun ohjeistuksen tarpojille. Luotsi hyväksyy yhdessä leirinjohtajiston kanssa vartion suunnitelmat leirirakennelmista. Luotsi vastaa siitä, että myös turvallisuus tulee huomioiduksi suunnitelmissa. . Vastaa rakennelmien turvallisuudesta. On yhteydessä leirin aikana leirinjohtajistoon projektin etenemisestä. Auttaa tarvittaessa tarpojavartiota leirirakennelmien teossa. Osallistuu toteutukseen niin, että voi tehdä huomiota majakkaan liittyen. Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja on yhteydessä luotsiin suunnitelmien etenemisestä. Hän hyväksyy luotsin ja leirin johtajiston kanssa tarpojien suunnitelmat leirirakennelmista. Auttaa tarpojavartiota suunnitelmien toteuttamisessa. Pitää huolta, että kaikki osallistuvat rakentamiseen. Kannustaa tarpojia. Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia. Arviointi:  Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arviointiin on hyvä varata aikaa ja miettiä sopiva paikka. Arviointikeskustelu voi olla esimerkiksi kauden päätösnuotiolla. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpoja pohtimaan omaa osaamistaan ja omaa kehittymistään. Leirillä käytävässä majakassa arviointikeskustelu voi laittaa esimerkiksi leirillä tehtävän haikin yhteyteen.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry