Luovuus-tarppo

Luovuus-tarppo

Majakkavaihtoehto: Juhlan järjestäminen

Tavoite

Tarpoja saa käsityksen tapahtuman järjestämisestä ja konkreettisen kokemuksen lippukunnan lippukunnan juhlaperinteistä.

Kuvaus

Tarpojat osallistuvat lippukunnan perinteisen juhlan kuten joulujuhlan, Yrjönpäiväjuhlan tai kevätjuhlan järjestämiseen.

Vinkkejä erilaisten lippukunnan juhlien järjestämiseen löytyy muun muassa Lounais-Suomen Partiolaisten luovuus-majakan ideavihkosesta

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/1061/tarpojien_luovuusmajakka_pdf_4ae95d4a54.pdf

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Luovuus, Partiokulttuuri, Organisointitaidot

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen

Johtajan tehtävä

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja inspiroi tarpojia suunnittelemaan juhlan ohjelman vartion näköiseksi ja lippukunnan perinteitä kunnioittavaksi. Hän auttaa vartiota varaamaan sopivan tilan ja  sopii luotsin kanssa lippukunnan edellyttämistä juhlaan liittyvistä yksityiskohdista. Vartionjohtaja auttaa tarpojia tarpeen mukaan tapahtuman ohjelman suunnittelemisessa ja käytännön asioiden hoitamisessa. Hän myös huolehtii siitä, että vartio pysyy aikataulussa. Kun majakka on valmis, vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa majakan ja koko tarpon onnistumisista ja haasteista. Majakan jälkeen voi olla myös ajankohtaista aloittaa suunnittelemaan tulevaa tarppoa ja majakkaa.   Luotsin tehtävä: Luotsin on yhteydessä lippukunnan hallitukseen tai muuhun vastaavaan tahoon ja sopii, mikä tapahtuma sopii aikataulunsa osalta tarpojavartion majakaksi. Hän auttaa vartionjohtajaa varaamaan sopivan tilan. Luotsi vastaa siitä, että tapahtumaan liittyvä tieto on riittävän ajoissa kaikilla osapuolilla. Hän myös huolehtii, että ohjelman laatu on hyvää. Luotsi auttaa tarvittaessa tarpojia ja varmistaa, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti. Kun juhla loppusiivouksineen on ohi ja majakka valmis, tarpojavartio keskustelee luotsin johdolla majakasta ja koko tarposta. Arviointikeskustelun aikana vartio miettii mitä he ovat oppineet tarpon ja majakan aikana. Mitä haasteita vartio on kohdannut niiden aikana? Mitä tunteita aktiviteetit ja majakka ovat herättäneet tarpojissa? Onko jotain mitä he jäivät kaipaamaan? Mitä he nyt tekisivät erilailla? Luotsi kertoo avoimesti mutta rakentavasti oman kokemuksensa majakasta ja tarposta. Luotsin on muistettava arvioida vartiota kokonaisuudessaan eikä yksittäisiin tarpojiin ja heidä virheisiinsä keskittymisen sijaan. Luotsi käy myös erillisen arviointikeskustelun vartionjohtajan kanssa. Olisi hyvä jos luotsi etukäteen olisi miettinyt kehitysideoita vartionjohtajalle. Majakkaan valmistautuminen: Tarpojavartio suunnittelee lippukunnan perinteiden mukaisen juhlan tai lippukunnan hallituksen muiden toiveiden mukaisesti. Tarpojat tekevät juhlalle aikataulun, suunnittelee ohjelman, sopii muiden ikäkausien kanssa heidän ohjelmanumeroista, pohtii mahdollisia tarjoiluja ja sopii lippukunnan hallituksen kanssa miten ja milloin juhlaa markkinoidaan muulle lippukunnalle perheineen. Majakan toteutus: Vartio järjestää juhlan suunnitelmansa mukaisesti. Juhlan jälkeen vartio muistaa huolehtia myös juhlapaikan siivouksesta, mahdollisten lainavarusteiden palauttamisesta sekä kiitoksista tapahtuman toteuttamisessa auttaneille tahoille. Majakan arviointi: Majakan jälkeen koko tarpojavartio käy arviointikeskustelun luotsin kanssa. Samalla vartio keskustelee koko tarposta. Tavoite arviointikeskustelussa on että tarpojat näkevät miten he ovat kehittyneet ryhmänä, missä asioissa he onnistuivat ja mitä he ryhmänä voisivat tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry