Luovuus-tarppo

Luovuus-tarppo

Majakkavaihtoehto: Näyttely

Tavoite

Tarpoja käyttää luovuuttaan ja valmistaa taideteoksen. Hän osaa järjestää tapahtuman yhdessä muiden kanssa. Tarpoja osaa markkinoida tapahtumaansa.

Kuvaus

Vartio suunnittelee ja toteuttaa taideteoksia ennalta valitun teeman mukaisesti. Vartio järjestää taideteoksistaan näyttelyn. Vartio markkinoi järjestämäänsä näyttelyä ulkopuolisille.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Luovuus, Organisointitaidot, Kädentaidot, Viestintä

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Johtajan tehtävä

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa tarvittaessa suunnittelukeskustelua ja ehdottaa sopivia aiheita ja tekniikoita vartion näyttelyyn. Vartionjohtaja auttaa tarpojia oppimaan uusia kädentaitoja ja kannustaa heitä silloin, kun ideoita on niukalti. Vartionjohtaja tekee materiaalikuluista ja näyttelyyn liittyvistä kuluista talousarvion yhdessä vartion kanssa. Hän auttaa konkreettisen näyttelyn valmisteluissa ja huolehtii siitä, että tehtävät jakautuvat tasaisesti vartion sisältä. Kun majakka on valmis, vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa majakan ja koko tarpon onnistumisista ja haasteista. Majakan jälkeen voi olla myös ajakohtaista aloittaa suunnittelemaan tulevaa tarppoa ja majakkaa.   Luotsin tehtävät: Luotsin on yhteydessä lippukunnan tai alueen muihin tarpojaluotseihin ja selvittää, onko joku muu vartio tekemässä samaa majakkaa ja kiinnostunut yhteistyöstä näyttelyn pystyttämisessä. Luotsi selvittää, onko lippukunnan budjetissa tilaa näyttelyn vaatimille kuluille ja auttaa vartiota budjetin luomisessa. Hän auttaa vartiota markkinoimaan näyttelyään. Luotsi seuraa vartion työskentelyä sekä teosten valmistamisen että näyttelyn aikana, jotta hän pystyy tarvittaessa auttamaan ja tukemaan tarpojia ja käymään heidän kanssaan palautekeskustelua majakan eri vaiheista jälkikäteen. Kun näyttely on pidetty ja sitä myöden majakka on valmis, tarpojavartio keskustelee luotsin johdolla majakasta ja koko tarposta. Arviointikeskustelun aikana vartio miettii mitä he ovat oppineet tarpon ja majakan aikana. Mitä haasteita vartio on kohdannut niiden aikana? Mitä tunteita aktiviteetit ja majakka ovat herättäneet tarpojissa? Onko jotain mitä he jäivät kaipaamaan? Mitä he nyt tekisivät erilailla? Luotsi kertoo avoimesti mutta rakentavasti oman kokemuksensa majakasta ja tarposta. Luotsin on muistettava arvioida vartiota kokonaisuudessaan eikä yksittäisiin tarpojiin ja heidä virheisiinsä keskittymisen sijaan. Luotsi käy myös erillisen arviointikeskustelun vartionjohtajan kanssa. Olisi hyvä jos luotsi etukäteen olisi miettinyt kehitysideoita vartionjohtajalle. Majakkaan valmistautuminen: Vartio valitsee teeman tai työmenetelmän taideteoksilleen. Jokainen tarpoja valitsee itseään kiinnostavan taidemuodon tai käsityömenetelmän ja lisäksi tutustuu uusiin käsityömenetelmiin. Tarpojat voivat joko valita yhteisen teeman, mutta jokainen käyttää omaa lempimenetelmää, tai valita yhden käsityömenetelmän koko näyttelyn teemaksi. Vartio suunnittelee näyttelylleen sopivan paikan ja pohtii on paikka maksullinen. Vartio pohtii myös näyttelyn aukioloaikoja ja kuinka kauan näyttelyä pidetään avoinna. On hyvä huomioida, että lumi- tai jääveistosnäyttelyn ajankohta ja pituus on paljon riippuvaisempi säästä kuin näyttely sisätiloissa esimerkiksi kirjastossa tai kauppakeskuksessa. Vartio pohtii myös kauanko näyttelyn esille laittaminen kestää ja ottaa sen huomioon kun tekee aikatauluaan. Vartio tekee aikataulun taideteosten tekemiselle, näyttelyn esiin panolle ja näyttelyn purkamiselle. Vartio kysyy luotsilta, onko lippukunta budjetoinut majakoille varoja, joita voisi käyttää materiaaliin tai näyttelytilan vuokraan. Vartio tekee budjetin materiaalille ja tilavuokralle. Vartio tekee mainoksen näyttelystään hyvissa ajoin ja jakaa mainosta eri tavoin yleisölle. Ideoita näyttelyn toteuttamiseen löytyy esimerkiksi Lounais-Suomen Partiopiirin vihkosta.  http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/1061/tarpojien_luovuusmajakka_pdf_4ae95d4a54.pdf Majakan toteutus: Vartio pystyttää näyttelyn ja järjestää juhlallisen avajaistilaisuuden. Riippuen kädentaitomenetelmästä esille laittaminen voi kestää muutamasta tunnista kokonaiseen päivään. Suurimman osan taideteoksista vartio voi tehdä milloin tahansa kauden aikana, mutta esimerkiksi lumi- ja hiekkaveistoksia joutuu tekemään paikan päällä. Majakan arviointi: Majakan jälkeen koko tarpojavartio käy arviointikeskustelun luotsin kanssa. Samalla vartio keskustelee koko tarposta. Tavoite arviointikeskustelussa on että tarpojat näkevät miten he ovat kehittyneet ryhmänä, missä asioissa he onnistuivat ja mitä he ryhmänä voisivat tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry