Minäminä-tarppo

Minäminä-tarppo

Majakkavaihtoehto: Paluu vuosikymmenissä taaksepäin

Tavoite

Tarpoja osaa tehdä huomioita eri vuosikymmenien erityispiirteistä. Tarpoja huomaa kuinka aika on muokannut ihmisiä ja partiota.

Kuvaus

Tarpojavartio valitsee retken tai tapahtuman teemaksi menneisyydestä jonkun vuosikymmenen. Vuosikymmeneksi on hyvä valita sellainen, josta löytyy vielä elossa olevia tarinoiden kertojia. Joten kovin kauaksi vuosikymmenissä ei kannata mennä. Teemana voi olla esimerkiksi lippukunnan historiassa oleva vuosikymmen, jonka mukaan tehdään retki. Tapahtumassa tai retkellä voi käyttää vanhoja vuosikymmenelle sijoittuvia päiväohjelmia. Kannattaa myös etsiä materiaalia, joka on ollut käytössä kyseisellä vuosikymmenellä. Majakka sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Valmistautuminen: Tarpojavartio valitsee majakkaan liittyvän vuosikymmenen jo tarpon suuntausvaiheessa ja alkaa sen pohjalta tekemään suunnitelmaa retkelle tai tapahtumaan. Suunnitteluvaiheessa kannattaa yhdessä luotsin ja tarvittaessa muun lippukunnan kanssa sopia ajankohta tapahtumalle tai retkelle. Suunnitteluvaiheessa kannattaa jo kerätä mahdollisimman paljon materiaalia kyseiseltä vuosikymmeneltä, jotta toteutus on helpompi. Haastatelkaa suunnitteluvaiheessa vuosikymmenellä elänyttä ihmistä taustatietojen saamiseksi.

Luotsin ohje: Luotsi hyväksyy vartionjohtajan kanssa tarpojien tekemän suunnitelman retkelle tai tapahtumalle. Luotsi tarkistaa suunnitelman, jotta se on sopivan kokoinen tarpojavartiolle. Osallistuu toteutukseen niin, että pystyy arvioimaan majakan toteutusta. Tukee ja kannustaa tarpojia toteutuksen aikana. Luotsin tuki riippuu retken tai tapahtuman laajuudesta. Osallistuu retken tai tapahtuman toteutukseen. Auttaa tarpojia käytännön järjestelyissä. Tukee ja kannustaa tarpojia heidän tehtävissään.

Vartionjohtajan ohje: Hyväksyy luotsin kanssa tarpojien tekemän suunnitelman tapahtumalle tai retkelle. Hankkii tarvittaessa yhdessä luotsin kanssa materiaalia tarpojien valitsemasta vuosikymmenestä. Internetistä löytyy tietoa esimerkiksi eri vuosikymmenien muodista, tavoista ja tapahtumista.

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa tapahtuman tai retken, joka sijoittuu tietylle vuosikymmenelle. Tarpojat ja osallistujat voivat eläytyä vuosikymmeneen pukeutumalla sen ajana muodin mukaisesti, kuuntelemalla sen ajana musiikkia tms. Toteutuksessa voidaan tehdä esimerkiksi valitun vuosikymmenen aikaista partio-ohjelmaa.

Arviointi: Luotsi ohjaa arviointi keskustelua. Luotsi antaa myös palautteen tarpojavartiolle majakan suunnittelusta ja toteutuksesta. Samalla arvioidaan myös koko tarpo. Arvioinnissa mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne.

Luotsi käy vartionjohtajan kanssa palaute keskustelun tehdystä majakasta ja tarposta.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

 

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Retkeily, Suomalainen kulttuuri

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona
vierailu kohteessa
Vierailu kohteessa

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteisöön kuuluminen, Toisten kunnioittaminen

Johtajan tehtävä

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry