Paussit

Paussit

Kestävä kehitys: Visio tulevaisuudesta

Tavoite

Tarpoja ymmärtää, että tämän päivän valintojen seuraukset näkyvät tulevaisuudessa.

Kuvaus

Johtaja jakaa tarpojat pienempiin ryhmiin. Ryhmät visioivat, millainen olisi kestävän kehityksen maailma. Miten siellä elettäisiin ja millaisia tavaroita ja palveluita siellä olisi. Tarpojat voivat jatkaa harjoitusta miettimällä, millaiset pienet askeleet veisivät kohti tavoiteltua maailmaa. Tehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seuraavalla ohjeistuksella: "Tehkää pari- tai ryhmätyönä kirje itseltänne tulevaisuudesta. Mitä asioita näet siellä olevan, mitä taas et? Miten sinun pitäisi tai ei pitäisi toimia, jotta maailma muuttuisi kuvailemaasi suuntaan?"

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

15-30 min

Taitoalueet

Visiointitaidot, Kestävä kehitys

Paikka

kololla
Kolo

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Vastuu elinympäristöstä, Suhde ympäristöön

Johtajan tehtävä

Johtaja ohjeistaa harjoituksen ja kannustaa tarpojia pohtimaan asioita laajasti ja monipuolisesti.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry