Kansainvälinen tyttöjen päivä

Kansainvälisen tyttöjen päivän aktiviteetit

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Joka vuosi tämä päivä tarjoaa tytöille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, toimia muutosvoimana ja vaikuttaa kaikkialla maailmassa – niin myös meillä partiossa.  

WAGGGS on koonnut päivää varten aktiviteettikokonaisuuden. Löydät alkuperäisen materiaalin täältä. Aktiviteetti sopii parhaiten tarpojille, samoajille ja vaeltajille, mutta aikuisen tuella myös seikkailijoille ja vanhemmille sudenpennuillekin. 

 

Aktiviteetti 1: Otsikot tytöistä juuri nyt

Millaisia otsikkoja kuulemme ja luemme tytöistä nyt? Johtaja tai ryhmä yhdessä kokoaa otsikoita, joissa puhutaan tytöistä ja naisista. Otsikot voivat olla verkossa, televisiossa, sosiaalisessa mediassa tai sanomalehdissä, ja ne voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä uutisia. Tavoite on tehdä valikoimasta mahdollisimman laaja.  

Kun ryhmä on koonnut suuren määrän otsikoita, ryhmä lajittelee uutiset alla olevilla kategorioilla: 

– Huonot uutiset (asiat, joilla on negatiivinen vaikutus) 

– Ei uutisia (ei anna paljon tietoa tai on neutraali) 

– Hyviä uutisia (positiivisia asioita, jotka tukevat sitä tarinaa, jonka ryhmä haluaa nähdä)  

 

Ryhmä keskustelee lajittelun jälkeen tai jo sen aikana, miksi se on asettanut jokaisen otsikon tiettyyn luokkaan.  

– Mitä ryhmän jäsenet haluaisivat nähdä uutisissa tulevaisuudessa? Mitä ryhmän jäsenet puolestaan toivovat, etteivät enää koskaan näkisi? 

– Mitä ryhmän pitäisi tehdä muuttaakseen huonot uutiset hyviksi? Ja miten ryhmä voisi tehdä hyvän uutisen vielä paremmaksi?  

– Entä onko huonoja otsikoita enemmän kuin hyviä? Mitä ryhmä haluaisi muuttaa tähän liittyen? 

 

Aktiviteetti 2: Kaavat otsikoissa 

Tämä aktiviteetti sopii toteutettavaksi yllä olevan aktiviteetin jälkeen tai sijaan. Myös tässä tarvitaan eri median kanavista talteen otettuja tyttöihin ja naisiin liittyviä otsikoita ja juttuja. 

Ryhmä tarkastelee otsikoita ja jakaa ne uudelleen eri luokkiin. Luokkia voivat olla esimerkiksi ura, sukupuolten tasa-arvo, urheilu, kehonkuva, väkivalta ja niin edelleen. Näkyykö otsikoissa tiettyjä kaavoja tai malleja? Ovatko jotkut muodostuneet ryhmät huonompia tai parempia kuin toiset?  

 

Aktiviteetti 3: Ilman ääntä

Johtaja etsii videon, jossa tyttö on uutisjutun tai haastattelun kohteena. Johtaja toistaa videon ilman ääntä. Ryhmän tehtävänä on arvata, mitä videolla sanotaan. Millaisia kysymyksiä kysytään? Millaista kieltä käytetään tytöistä puhumiseen? Johtaja toistaa videon äänellä ja ryhmä vertaa, ovatko arvaukset lähellä todellisuutta. Keskitytäänkö videossa siihen, mitä tyttö saa aikaan? Pitäisikö kuulla lisää tällaisia uutisia vai ei? Olivatko kysymykset ja kieli sopivia? Mitä mieltä ryhmä on tämän uutisen aiheesta? Onko jotain mitä ryhmä tai sen jäsenet haluaisivat muuttaa? 

 

Aktiviteetti 4: Mitä haluamme otsikoiden kertovan tytöistä?

Ryhmä pelaa aivoriihi -peliä, jotta se saa sellaisia otsikoita, joista se todella pitää. Pelilaudan voit ladata tästä pdf:nä.

Pelaaminen ryhmän kanssa: Materiaali: noppa (tai kuusi numeroitua paperia, joita käyttää nopan tapaan), pelimerkki kullekin pelaajalle ja pelilautapohja. Jos ryhmä on suuri, kannattaa pelin ajaksi jakautua pienempiin ryhmiin.   

Pelilaudalla liikutaan nopan silmälukujen mukaan. Joka kerta uuteen ruutuun tullessaan pelaajan on luotava otsikko tytöistä käyttämällä pelilaudan ruutuun kirjoitettua sanaa sekä ruudun värin osoittamaa teemaa. Kukin pelaaja tekee muistiinpanot kaikista luomistaan otsikoista. Kun pelaaja saapuu maaliin, hänellä on loistava luettelo otsikoista, joista saada inspiraatiota. Maaliin päästyään pelaaja päättää, mikä otsikko inspiroi eniten, ja käyttää sitä koko muun toiminnan aikana. Otsikkoa voi käyttää sitä sellaisenaan tai sen voi muokata vielä paremmin motivoivaksi.  

Kun jokainen on päässyt maaliin ja tietää, mitä haluaa otsikkonsa olevan, on aika katsoa, miten otsikon sisältöön pääsee. Ryhmä jakautuu pareihin. Toinen parista on haastattelija ja toinen haastateltava. Haastattelija kysyy ”Mikä on otsikkosi?” Kun haastateltava on vastannut, haastattelija kysyy ”Miksi tämä on sinulle tärkeää?”. Haastattelija toistaa tämän kysymyksen 5 kertaa, jotta kumpikin todella ymmärtää ongelman perimmäisen syyn ja miksi asia on tärkeä.  

 Kun otsikon tärkeys on selvillä, voi ryhmän jäsen alkaa täyttää Tytöt vaikuttamassa -projektisuunnitelmapohjaa. Se kannattaa täyttää kuin aito haastattelu. Haastattelija voi esittää kaikki mallin kysymykset ja tehdä muistiinpanoja haastateltavan keskittyessä vastauksiinsa. Lopussa on syytä muistaa vaihtaa rooleja, jotta ryhmän jokainen jäsen saa itselleen projektisuunnitelman.  

Jokainen voi halutessaan etsiä lisää tietoa omasta aiheestaan. Tietoa voi löytyä esimerkiksi hallituksen linjauksista ja lainsäädännöstä, paikallisista ja kansallisista organisaatioista sekä erilaisista tutkimuksista ja tilastoista. Paras tapa tehdä muutos on tekemällä yhteistyötä ihmisten kanssa, joilla on samat tavoitteet. Hyvä tapa voi siis olla tutkia muita ihmisiä, organisaatioita ja ryhmiä, jotka työskentelevät valitun aiheen parissa ja voivat mahdollisesti auttaa matkan varrella.  

Kun ryhmä ja sen jäsenet tietävät, mitä haluavat muuttaa, on aika ryhtyä toimeen. WAGGGS kannustaa osallistumaan #WriteHerStory -sosiaalisen median kampanjaan julkaisemalla oman kuvan tai videon oman otsikon kera. Julkaisuun tulee muistaa merkitä WAGGGS ja käyttää #Write-HerStory ja #IDG2021, kun sen jakaa otsikon kera sosiaalisessa mediassa 11. lokakuuta. Myös #partioscout on hyvä liittää julkaisuun mukaan.  

Projekti voi olla lyhyt yhden illan juttu, tai se voi olla ryhmän yhteinen pitkäkestoisempi kampanja. Pääasia on, että ryhmä ja sen jäsenet toimivat muutoksen eteen.  

 

Projektisuunnitelma 

Otsikko: Miksi tämä on sinulle tärkeää? 

Minkä muutoksen haluaisit nähdä? Mitä haluat saavuttaa tällä projektilla? Muista, että sen on oltava jotain saavutettavissa olevaa ja mitattavaa! 

Kuka on tavoitteesi? Kenellä on valta päättää aiheestasi tai muuttaa asioita? Esimerkkejä: koulusi rehtori, yhteisön johtajat jne. 

Toimi Mitä haluat päätöksentekijän tekevän? 

Suunnitelma Miten aiot päästä sinne? Esimerkkejä: Kirjoita kirje, aloita vetoomus, sosiaalisen median kampanja jne.  

Toimi Mitä haluat päätöksentekijän tekevän? Käytä vahvuuksiasi Mitä olet todella hyvä? Miten voisit parhaiten käyttää taitojasi?  

Ole valmis Mitä esteitä voit kohdata? Kuinka voittaisit ne?  

Työskentele yhdessä Ketkä ovat liittolaisiasi? Kuka tulee työskentelemään rinnallasi? Mitkä organisaatiot ja ryhmät käsittelevät jo tätä aihetta? 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry