Ennakkosuunnittelu

Ennakkosuunnitelma on pakollinen sekä Karhunhampaassa että Majavanhännässä ja se koostuu tutkimussuunnitelmasta ja vaellussuunnitelmasta. Ennakkosuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi SP:n Karhunhammasraadille vähintään kuusi viikkoa ennen vaellusta. Suunnitelma lähetetään sähköpostilla raadin puheenjohtajalle. Karhunhammasraati arvioi ja hyväksyy suunnitelman, tarvittaessa sitä pyydetään täydentämään tai muokkaamaan. Raati ei hyväksy kaukoretkimerkin suoritusta, jos sen ennakkosuunnitelmaa ei ole ennen retkeä hyväksytetty ryhmällä. Jo suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa tulostaa itselle kaukoretkimerkin suorittajan muistilista. Se auttaa varmistamaan, ettei mitään oleellista unohdu.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ennen kaukoretkimerkin suoritusta pitäisi suorittajalla olla kokemusta ainakin kolmelta aikaisemmalta vaellukselta.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmalla osoitetaan, että aiheeseen ja sen taustoihin on paneuduttu sekä tutkimusongelma on jäsennelty hyvissä ajoin ennen itse vaellusta ja aineiston keruuta. Tutkimuksella pitää olla aina jokin selkeä päämäärä, tutkimuskysymys, johon tutkimuksella haetaan vastausta. Tutkimuksen vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Harrastetutkimus ja vaellus -sivulla.

Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuksen lähtökohta (henkilökohtaiset motiivit, tutkimuksen tarpeellisuus)
 • tutkimuksen tausta (esim. selvitys aiheesta aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista, muistakin kuin Karhunhampaista ja Majavanhännistä)
 • tutkimusongelman jäsentely (kysymyksen asettelu) eli niiden asioiden muotoilu, joihin vaelluksella haetaan vastausta
 • menetelmien kuvaus (keinot, joilla tutkimusongelmat aiotaan ratkoa) ja tarvittava välineistö
 • tutkimuksen asettamat vaatimukset vaellukselle (mm. ajankohta, kesto, maasto)
 • aikataulu kaukoretkimerkin suorittamiselle (myös valmisteluaika sekä tulosten analysointiin ja raportointiin käytettävä aika)

Vaellussuunnitelma

Vaellussuunnitelmasta on selvittävä:

 • suorittajan henkilötiedot: syntymäaika, ammatti, partiotausta (lpk/piiri), kaukoretkeilykokemus
 • vaellusalue ja suunniteltu vaellusreitti (karttaluonnos reittivaihtoehtoineen ja tarpeellisine varauksineen)
 • vaellusryhmä (nimi, ikä, partiotaustat)
 • EA-suunnitelma (reitti-ilmoitus, osallistujien EA-taidot ja vaelluskokemus, EA-varustus)
 • riskiarvio ja turvallisuussuunnitelma
 • varusteluettelo, jossa eriteltynä a) ryhmän yhteiset ja b) henkilökohtaiset varusteet
 • muonitussuunnitelma, jossa eriteltynä: a) päivittäiset ateriat ja b) tarvittavat ruoka-aineet ja määrät
 • vaelluksen kustannusarvio

Tutustu myös vaelluksen yleisiin vaatimuksiin Harrastetutkimus ja vaellus -sivulla.

 

Kuvat: Albert Vallunen

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry