Karhunhampaan ja Majavanhännän raportointi

 

Valmis kaukoretkimerkkisuoritus on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa vaelluksen päättymisestä. Raportti postitetaan raadille siististi yksissä kansissa. Postitusta varten pyydä postiosoite raadin puheenjohtajalta. Lähetä raportista lisäksi pdf-versio sähköpostilla.

Raportin on oltava ulkoasultaan partiomainen ja kaukoretkimerkin arvoinen sekä tukevasti yksiin kansiin koottu. Tekstin tulee olla viimeisteltyä ja helppolukuista. Kartat, piirrokset ja valokuvat elävöittävät ja havainnollistavat raporttia. Tutkimuksen tiedot on esitettävä niin, että asiaan perehtymätönkin tajuaa, mistä tutkimuksessa on kyse, ja että tutkimus on toistettavissa raportin antamin tiedoin. Fyysisen kansiin nidotun raportin voi korvata tekemällä pdf-muotoisen raportin lisäksi 10–20 minuutin videon harrastetutkimuksesta.

 

Hyväksyttävässä loppuraportissa pitää olla seuraavat tiedot:

1. Suorittajan tiedot: syntymävuosi, ammatti ja partiotausta (lippukunta/piiri) sekä kaukoretkeilykokemus

2. Yhteenveto tutkimuksen ja vaelluksen tiedoista: tutkimuksen aihe, vaelluksen kohde, ajankohta ja tapa

3. Harrastetutkimus

 • Tutkimuksen otsikko
 • Johdanto (tutkimuksen lähtökohta, tausta ja tutkimusongelman kuvaus eli tutkimuskysymys)
 • Aineisto ja menetelmät (vaelluksella kerätyn aineiston ja sen keruun esittely)
 • Tulokset (tehtyjen havaintojen yhteenveto ja vastaukset alkuperäisiin ongelmiin)
 • Pohdinta (johtopäätökset, tulosten tulkinta ja tutkimuksen arviointi)

 

4. Vaelluspäiväkirja eli kronikka

5. Tarkka kartta toteutuneesta vaellusreitistä yöpymispaikkoineen

6. Tiivis reittiselostus (arviot maaston / vesistöjen kulkukelpoisuudesta, kuljetuista päivämatkoista ja nähtävyyksistä)

7. Varustearvio (varusteiden tarpeellisuus, niiden hyvät ja huonot puolet, puutteet ja parannusehdotukset omia tulevia vaelluksia ajatellen)

8. Muona-arvio (aterioittain: maku, valmistamisen helppous, paino ja ravitsevuus sekä määrittäin: mitä oli sopivasti, mitä liikaa ja mitä liian vähän, sekä muita huomioon otettavia seikkoja)

9. Vaelluksen vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten pohdinta

10. Toteutuneet kustannukset ja niiden pohdinta

 

Liite 1: Hyväksytty tutkimussuunnitelma

Liite 2: Hyväksytty vaellussuunnitelma

 

Poikkeamat alkuperäisestä tutkimus- ja vaellussuunnitelmasta tulee merkitä tutkimukseen ja vaelluspäiväkirjaan asianmukaisine perusteluineen. Kartat, reittiselostukset ja arviot maaston / vesistöjen kulkukelpoisuudesta, kuljetuista päivämatkoista sekä nähtävyyksistä (kohdat 5 ja 6) voi kirjata myös vaelluspäiväkirjaan. Tällöin niiden tulee kuitenkin selkeästi erottua päiväkirjatekstistä, esimerkiksi sijoittamalla ne erilliseksi kappaleeksi jokaisen vaelluspäivän kohdalle. Varuste- ja muona-arviot voivat olla tiiviitä:

Makuupussi armeijan ylijäämä, paino 3,0 kg, liian kuuma kesällä, käytin vain peittona ja silti hikoilin. Tarvitsen myös kesä/ syyspussin.

Blå Band Tomaattilihamakaronipata 170 g, nopea ja helppo valmistaa, kevyt, makuun kyllästyy helposti.

 

Suoritusten hyväksyminen

 

Karhunhammasraati kokoontuu syksyllä ja keväällä arviointikokoukseen. Raporteista annetaan palaute jokaiselle suorituksen tekijälle. Raportti, todistus ja Karhunhammas tai Majavanhäntä toimitetaan partiopiiriin, joka valitsee sopivan tilaisuuden merkin jakamiseksi. Kaikki raadille postitetut raportit liitteineen palautetaan suorittajille riippumatta siitä, hyväksyttiinkö suoritus vai ei. Raportin pdf-tiedosto talletetaan raadin arkistoon. Hyväksytyistä suorituksista julkaistaan tekijän nimi, lippukunta, tutkimuksen aihe sekä suoritusvuosi ja -paikka.

Tekemällä oppii, mutta kaikki yrittäneet eivät ole ensimmäisellä kerralla yltäneet suoritukseen. Hylkäämisen syitä on monenlaisia, mm.:

 • kaksi suorittajaa lähetti yhteisen raportin, vaikka Karhunhammas on yksilösuoritus
 • tutkimuksen ennakkovalmistelut puuttuivat kokonaan
 • raportti palautettiin huomattavasti myöhässä ilman ennakkoon sopimista
 • kaikkea vaadittua ei ollut raportoitu - varustearviointi puuttui kokonaan
 • itikkamyrkkytutkimusvaelluksella ei ollut itikoita
 • talvivaellus keskeytyi lumimyrskyn vuoksi
 • tutkimus oli vain kasa havaintoja ilman minkäänlaisia ennakkovalmisteluja, kysymyksenasettelua, johtopäätöksiä tai pohdintoja
 • vaelluksen kesto oli liian lyhyt
 • vaellusreitti katsottiin tutkimusaiheeseen ja Karhunhampaan luonteeseen nähden liian helpoksi (tapahtui kävellen teitä pitkin, vaelluseväitä täydennettiin lähikaupoista).

 

Osa hylkäämisistä johtui luonnonvoimista, osa ei ollut paneutunut tehtävään riittävästi. Tavallisesti lähetettyä raporttia ei enää ole mahdollista täydentää. Tästä ei kannata kuitenkaan masentua. Takana on silloin jälleen yksi vaellus, joka kenties muuten olisi jäänyt tekemättä. Kaukoretkimerkin voi suorittaa myöhemminkin, sillä yläikärajaa ei ole.

 

 

Kuva: Albert Vallunen

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry