Toiminta / Kirkkopyhä

Kirkkopyhä

Lippukunnille on tuotettu materiaalipaketteja helpottamaan ja innostamaan partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyötä partiokirkkotapahtumien järjestelyissä. Ohjeita voivat käyttää myös sepot eli seurakuntien partiotyöntekijät omassa työssään. Joka vuosi tuotetaan uusi paketti, jossa on huomioitu partion ajankohtaiset teemat.

 

PARTION KIRKKOPYHÄ 2024 – MERKITYKSELLISIÄ ASIOITA

 

Elämän merkitykselliset asiat teema nostaa esiin elämän perussuhteita: suhteen itseen ja toisiin, suhteen luontoon ja yhteiskuntaan, suhteen ihmistä suurempaan todellisuuteen ja Jumalaan.

Teema on mahdollista tarkentaa ja kohdistaa kirkkopyhän ajankohdan mukaan. Jos kirkkopyhä on keväällä, liitytään partioviikon teemaan Luonto ja partiolaisen luontosuhde. Joulukuussa puolestaan nostetaan esiin Betlehemin rauhatulen ajatusta ihmisten erilaisuudet ylittävästä rauhasta.

Ideoita sisältöön:

Sinulle merkityksellinen luontopaikka ja muita hartausvinkkejä.

Merkityksellisten laulujen tai tarinoiden hetki.

Joulukuussa pidettävissä kirkkopyhissä voi liittyä Betlehemin Rauhantuli -aatteeseen.

Jumalanpalvelusta suunnitellessa voi hyödyntää aiempien vuosien aineistoa Partiohenkinen messu – toiminnallisia ajatuksia messun toteutukseen partioteemalla.

 

EDELLISVUOSIEN MATERIAALIT

Vuosi 2023

Materiaali pohjautuu vuoden 2023 ohjelmapainotukseen Sanoista tekoihin. Vuoden 2022 materiaaleista löytyy tähän teemaan tehty seppo.io-peli, jota voi edelleen hyödyntää. Lisäksi on huomioitu partioviikolle osuvan kirkkopyhän teema Hyvä paimen. 

Lataa vuoden 2023 kirkkopyhämateriaali tästä

Liite materiaaliin (olen saanut niin paljon).

 

Vuosi 2022

lippukuntien ja seurakuntien yhteisiä kirkkopyhiä vietetään ohjelmapainotuksen teemalla Sanoista tekoihin! Partiolaisten kirkkopyhän järjestämistä varten on laadittu oheinen materiaali, joka tarjoaa vinkkejä kuinka partiolaiset voivat olla mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa:

Vinkkejä jumalanpalveluksen toteuttamiseen

Seppo.io - peli: Ainoa omaisuuteni – kestävän kehityksen valinnat  

Partiolaiset harjoittelevat retkillä ja leirillä taitoja, jotka voivat olla toisen ihmisen arkipäivää: jokapäiväinen ruoka valmistetaan nuotiolla, vesi kannetaan ämpäreillä kotiin, suihku ei kuulu kodin varustukseen ja ainoa omaisuus mahtuu reppuun. Pohdittaessa erilaisia globaalikysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, ovat nämä samat ihmiset usein esimerkiksi ensimmäisinä kokemassa ilmastonmuutoksen vaikeimmat vaikutukset.   

Peli voi viedä osallistujia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen teemoihin, jotka ovat Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen taustalla. Tiedostamme, että YK:n mukaan kestävän kehityksen nivoutuvat erottamattomalla tavalla toisiinsa eikä tavoitteita voi siksi irrottaa toisistaan. Digitaalisen tehtävärastien määrä seppo.io -pelialustalla on kuitenkin rajallinen pedagogisesta näkökulmasta.  

Valitut teemat:  

  • Ei köyhyyttä   
  • Hyvä koulutus   
  • Ihmisarvoista työtä ja kasvua   
  • Terveyttä ja hyvinvointia  
  • Vastuullista kuluttamista   
  • Yhteistyötä ja kumppanuutta 

Kohtuullisuuden teemassa ihmiskunta tarvitsee yhä harjoitusta. Uskonnolliset yhteisöt toimivat jo monin tavoin kestävän kehityksen parissa. Kehittyvissä maissa kirkkojen harteilla voi olla tuntuva osa alueensa koulutuksesta ja terveydenhoidosta. Lähtökohdaksi voidaan nostaa käsitys ihmisestä, joka on arvokas sellaisenaan, ja jonka ihmisoikeudet tulevat olla loukkaamattomat. Luomakunnan ja jokaisen luomakunnan osan itseisarvo antavat hyvän pohjan tarttua ympäristöteemoihin. Suomesta hyviä esimerkkejä ovat puolestaan kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutunut lähetys- ja kehitysyhteistyö kumppanikirkkojen parissa sekä Hiilineutraali kirkko 2030 ja Kirkon ympäristödiplomi.    

Sanonta, ”ajattele globaalisti, toimi paikallisesti” on erinomainen. Toiminta kestävän kehityksen kysymyksissä ei rajoitu vain suurille kansainvälisille areenoille. Maailmaan voi vaikuttaa jo omassa lähikaupassa tai partiokololla.     

Miten liittyä peliin: 

Kirjoita selaimeen play.seppo.io ja valitse pelaaja -rooli. Pelikoodi on BDEB7C. 

Peli löytyy myös partion Seppo.io-kirjastosta nimellä Ainoa omaisuuteni – kestävän kehityksen valinnat. Pelin voi kopioida itselleen, jolloin sitä pääsee muokkaamaan.

 

Vanhempia kirkkopyhämateriaaleja:

 

 

KATSOMUS K(ANTAA) kirkkopyhä vuodelle 2021

Tässä on vinkkejä vuoden 2021 ohjelmapainotuksen kirkkopyhän viettämiseen turvallisesti oman ryhmän kanssa sekä partion kirkkopyhän viettämiseen laajemmalla joukolla.

Vinkit sisältävät seuraavat osat:

 

Vuoden 2020 kirkkopyhämateriaali ”Johdata”

Tule nuotion loimuun -vihko vuodelta 2017 sisältää vinkkejä partiolaisten kirkkotapahtuman järjestämiseen viikkomessun kaavalla, jota voi soveltaa vaikkapa metsäkirkon järjestämiseen. Kirkon ei tarvitse olla kirkkorakennuksen seinien sisäpuolella, vaan partiokirkko sopii erinomaisesti järjestettäväksi vaikkapa pappilan pihalla, kunnan korkeimmalla kalliolla tai kolon lähimetsässä.

Käännä kasvosi -vihko on tehty vuodeksi 2018. Sen teema on lähimmäisen huomaaminen ja huomioiminen arjessa.

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry