Toiminta / Kirkkopyhä

Kirkkopyhä

Lippukunnille on tuotettu materiaalipaketti helpottamaan ja innostamaan partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyötä partiokirkkotapahtumien järjestelyissä. Ohjetta voivat käyttää myös sepot eli seurakuntien partiotyöntekijät omassa työssään. Joka vuosi tuotetaan uusi paketti, jossa on huomioitu partion ajankohtaiset teemat ja vinkataan uusia lauluja. Myös menetelmiä ripin ja saarnan toteuttamiseen halutaan tarjota monipuolisesti.

 

PARTION KIRKKOPYHÄMATERIAALI 2023

Tämän materiaalin tarkoitus on tuoda esiin erilaisia keinoja esim. partiomessun järjestämiseen paikallisessa seurakunnassa. Paikkana voi olla kirkko, kirkon piha tai vaikka lippukunnan kolon piha tai partiokämppä.

Partiomessun yhteydessä voi järjestää myös Yö kirkossa –tapahtuman, jolloin messua edeltävä yö nukutaan kirkossa ja voidaan yhdessä myös valmistella messua. Huomioikaa tämän suunnittelu hyvissä ajoin yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Materiaali pohjautuu vuoden 2023 ohjelmapainotukseen Sanoista tekoihin. Vuoden 2022 materiaaleista löytyy tähän teemaan tehty seppo.io-peli, jota voi edelleen hyödyntää. Lisäksi on huomioitu partioviikolle osuvan kirkkopyhän teema Hyvä paimen. 

Lataa vuoden 2023 kirkkopyhämateriaali tästä

Liite materiaaliin (Olen saanut niin paljon)

PARTIOLAISTEN KIRKKOPYHÄ 2022 - SANOISTA TEKOIHIN!

Tänä vuonna lippukuntien ja seurakuntien yhteisiä kirkkopyhiä vietetään ohjelmapainotuksen teemalla Sanoista tekoihin!

Partiolaisten kirkkopyhän järjestämistä varten on laadittu oheinen materiaali, joka tarjoaa vinkkejä kuinka partiolaiset voivat olla mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa:

Vinkkejä jumalanpalveluksen toteuttamiseen

 

Seppo.io - peli: Ainoa omaisuuteni – kestävän kehityksen valinnat  

Partiolaiset harjoittelevat retkillä ja leirillä taitoja, jotka voivat olla toisen ihmisen arkipäivää: jokapäiväinen ruoka valmistetaan nuotiolla, vesi kannetaan ämpäreillä kotiin, suihku ei kuulu kodin varustukseen ja ainoa omaisuus mahtuu reppuun. Pohdittaessa erilaisia globaalikysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, ovat nämä samat ihmiset usein esimerkiksi ensimmäisinä kokemassa ilmastonmuutoksen vaikeimmat vaikutukset.   

Peli voi viedä osallistujia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen teemoihin, jotka ovat Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen taustalla. Tiedostamme, että YK:n mukaan kestävän kehityksen nivoutuvat erottamattomalla tavalla toisiinsa eikä tavoitteita voi siksi irrottaa toisistaan. Digitaalisen tehtävärastien määrä seppo.io -pelialustalla on kuitenkin rajallinen pedagogisesta näkökulmasta.  

Valitut teemat:  

Ei köyhyyttä   

Hyvä koulutus   

Ihmisarvoista työtä ja kasvua   

Terveyttä ja hyvinvointia  

Vastuullista kuluttamista   

Yhteistyötä ja kumppanuutta 

Kohtuullisuuden teemassa ihmiskunta tarvitsee yhä harjoitusta. Uskonnolliset yhteisöt toimivat jo monin tavoin kestävän kehityksen parissa. Kehittyvissä maissa kirkkojen harteilla voi olla tuntuva osa alueensa koulutuksesta ja terveydenhoidosta. Lähtökohdaksi voidaan nostaa käsitys ihmisestä, joka on arvokas sellaisenaan, ja jonka ihmisoikeudet tulevat olla loukkaamattomat. Luomakunnan ja jokaisen luomakunnan osan itseisarvo antavat hyvän pohjan tarttua ympäristöteemoihin. Suomesta hyviä esimerkkejä ovat puolestaan kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutunut lähetys- ja kehitysyhteistyö kumppanikirkkojen parissa sekä Hiilineutraali kirkko 2030 ja Kirkon ympäristödiplomi.    

Sanonta, ”ajattele globaalisti, toimi paikallisesti” on erinomainen. Toiminta kestävän kehityksen kysymyksissä ei rajoitu vain suurille kansainvälisille areenoille. Maailmaan voi vaikuttaa jo omassa lähikaupassa tai partiokololla.     

Miten liittyä peliin: 

Kirjoita selaimeen play.seppo.io ja valitse pelaaja -rooli. Pelikoodi on BDEB7C. 

Peli löytyy myös partion Seppo.io-kirjastosta nimellä Ainoa omaisuuteni – kestävän kehityksen valinnat. Pelin voi kopioida itselleen, jolloin sitä pääsee muokkaamaan.

 

Aiempien vuosien kirkkopyhämateriaaleja:

 

KATSOMUS K(ANTAA) kirkkopyhä vuodelle 2021

Tässä on vinkkejä vuoden 2021 ohjelmapainotuksen kirkkopyhän viettämiseen turvallisesti oman ryhmän kanssa sekä partion kirkkopyhän viettämiseen laajemmalla joukolla.

Vinkit sisältävät seuraavat osat:

 

Vuoden 2020 kirkkopyhämateriaali ”Johdata”

Tule nuotion loimuun -vihko vuodelta 2017 sisältää vinkkejä partiolaisten kirkkotapahtuman järjestämiseen viikkomessun kaavalla, jota voi soveltaa vaikkapa metsäkirkon järjestämiseen. Kirkon ei tarvitse olla kirkkorakennuksen seinien sisäpuolella, vaan partiokirkko sopii erinomaisesti järjestettäväksi vaikkapa pappilan pihalla, kunnan korkeimmalla kalliolla tai kolon lähimetsässä.

Käännä kasvosi -vihko on tehty vuodeksi 2018. Sen teema on lähimmäisen huomaaminen ja huomioiminen arjessa.

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry