Muistelemispäivä

Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuonna muistelemispäivällä on eri teema. WAGGGS julkaisee aktiviteettipaketin teemaan liittyen. Muistelemispäivän viettoon kuuluu myös oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

WAGGGS:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka on perustettu vuonna 1932. Rahaston varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston eräänä päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa yhteisvastuuta.

Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • tutustua partiotoimintaan eri maissa.
  • tehdä aktiviteetteja globaaleista ongelmista.
  • kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiölle.

 

Muistelemispäivä 2023: Maailmamme, rauhaisa tulevaisuutemme

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä vuonna 2020 kysyttiin alle 18-vuotiailta partiotytöiltä sadasta maasta, mitkä asiat huolettivat heitä eniten, ja mitä he halusivat muuttaa maailmasta. Tästä tuli ilmi, että suurin huolenaihe oli ympäristö, joten muistelemispäivien 2022-2024 teemana on Maailmamme, tulevaisuutemme. 

Vuosi 2023 on toinen etappi kolmivuotisella matkallamme, joka opettaa partiolaisia ympäristötietoisiksi johtajiksi. Jatkamme joka vuosi ympäristöteeman rakentamista, ja tutkimme ympäristön ja muiden maailmanlaajuisten ongelmien yhteyksiä. Tänä vuonna pohdimme, miten voisimme oppia luonnosta ja tehdä sen kanssa yhteistyötä luodaksemme lapsille ja nuorille rauhallisemman ja turvallisemman tulevaisuuden kaikkialla maailmassa.

Tämän vuoden muistelemispäivämateriaalin tavoitteena on: 

  • Löytää yhteyden luontoon omassa elämässään
  • Tunnistaa luonnon harmonian tärkeyden ja tasapainoisten ekosysteemien tarpeellisuuden
  • Tutkia, mitä voimme oppia luonnolta suojelusta, rauhasta ja yhteisöllisyydestä
  • Tuoda rauhaa luonnon kautta omaan elämäänsä, yhteisöönsä ja laajemmallekin

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry