Toiminta / Rauhankasvatus

Rauhankasvatusohjelma

Rauhankasvatuksen teemat käsittelevät partion syvintä aatteellista ydintä, joten teema tuodaan aihetta laajasti käsittelevänä kokonaisuutena osaksi suomalaista partio-ohjelmaa. Partion ohjelmapainotuksena 2022 ja 2023 on kestävä kehitys, johon kuuluu ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Rauhankasvatus käsittelee olennaisesti näitä aineettomia kestävän kehityksen aiheita ja siksi asialla ollaan juuri tänään. Rauhankasvatus oli teemana myös vuoden 2021 muistelemispäivässä, joka on osa Katsomus (k)antaa –ohjelmapainotusta.

Projektille on myönnetty rahoitusta Global Youth Mobilization –liikkeen pandemian vaikutuksia lieventämään pyrkivästä rahastosta. Suomen Partiolaisten rauhankasvatusprojektin tavoitteena on vähentää nuorten eriarvoisuutta ja antaa nuorille partiolaisille konkreettisia keinoja toimia omissa yhteisöissään syrjäytymisen ehkäisijöinä ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujina. Projektirahoituksesta A-jäsenillä on mahdollisuus saada varoja tapahtuman ohjelman järjestämiseen, kunhan tapahtuma järjestetään viimeistään lokakuussa 2022. Lisätietoja ohjelmatuesta antaa Anne Taljavaara-Gore, anne.taljavaara-gore@partio.fi.

Ohjelmamateriaalit on koostettu viiden eri rauhankasvatuksen osa-alueen aktiviteeteista. Tässä materiaalissa jokaiseen osa-alueeseen on ainakin kaksi aktiviteettia, joista voitte valita omaan tapahtumaanne parhaiten sopivat. Jos tapahtuman puitteet antavat myöden, voitte tehdä myös useamman kuin yhden harjoituksen kustakin osa-alueesta.

Rauhankasvatuksen osa-alueet ovat:
• Yhteistyötaidot ja empatia – kaveritaidot
• Tunne- ja turvataidot
• Konfliktien taustalla
• Moninaisuuden ymmärtäminen
• Konfliktin ratkaisut

Useimmat aktiviteetit on löydetty eri järjestöjen olemassaolevista materiaaleista ja ne on muokattu partioon sopiviksi sekä ulkotapahtumassa toteuttavaan muotoon. Jokaisen aktiviteetin otsikosta löydät aktiviteetin tyypin (esimerkiksi keskustelu). Monet rauhankasvatuksen sisällöt aukevat parhaiten juuri keskustelun kautta ja siksi onkin tärkeää, että tapahtuman aluksi toteutetaan yhteinen Turvallinen tila –harjoitus. Lisäksi suosittelemme tiedostavan hengityksen harjoitusta heti turvallisen tilan luomisen jälkeen tehtäväksi. Muutoin aktiviteetit voi toteuttaa parhaaksi katsomassanne järjestyksessä.

Rauhankasvatusaktiviteetit sopivat luonnollisesti osaksi myös normaalia viikkokoontumista. Aktiviteetin nimen jälkeen on merkattu, mihin ikäkausiohjelman osa-alueeseen tai kokonaisuuteen kukin aktivitetti parhaiten sopisi.

 

Sudenpentujen rauhankasvatusaktiviteetit

 

Monet rauhankasvatusohjelmaan kokoamistamme aktiviteeteista keskittyvät erityisesti taitoihin, jotka auttavat sudenpentuja rauhoittumaan, kehittävät empatiakykyä ja antavat heille ymmärrystä erilaisista taustoista sekä sopuisten kaverisuhteiden ylläpitämisestä. Kouluissa on käytössä monia näihin taitoihin liittyviä ohjelmia, kuten Kiva koulu –tunnit, Askeleittain, Nalletunnit ja Lions Quest. Esimerkiksi näissä ohjelmissa harjoitukset ovat usein luokkatilaan sidottuja ja niissä käytetään paljon
paperia ja istutaan paikallaan. Kokoamissamme aktiviteeteissa teemaan on sidottu toiminnallisuus ja sudenpentuikäiset pääsevät peilaamaan vaikkapa omia vahvuuksiaan eläimiä näyttelemällä. Sudenpentujen aktiviteetit on kokonaisuudessaan sidottu tarinoiden ja leikin maailmaan. Kaikki aktiviteetit pitäisi pystyä toteuttamaan myös ulko-olosuhteissa. Sudenpentujen johtajien on hyvä muistaa harjoituksissa sensitiivisyys ja tarpeen mukaan sanoittaa esimerkiksi tunteita tai erilaisia
toimintoja lapsille silloin, kun he eivät itse siihen pysty.

Sudenpentujen rauhankasvatusaktiviteetit (pdf)

 

Seikkailijoiden rauhankasvatusaktiviteetit

 

Monet rauhankasvatusohjelmaan kokoamistamme aktiviteeteista keskittyvät erityisesti taitoihin, jotka auttavat seikkailijoita rauhoittumaan, kehittävät empatiakykyä ja antavat heille ymmärrystä erilaisista taustoista sekä sopuisten kaverisuhteiden ylläpitämisestä. Kouluissa on käytössä monia näihin taitoihin liittyviä ohjelmia, kuten Kiva koulu –tunnit, Askeleittain, Nalletunnit ja Lions Quest. Esimerkiksi näissä ohjelmissa harjoitukset ovat usein luokkatilaan sidottuja ja niissä käytetään paljon
paperia ja istutaan paikallaan. Kokoamissamme aktiviteeteissa teemaan on sidottu toiminnallisuus, mutta seikkailijat pääsevät myös pohtimaan esimerkiksi omia oikeuksiaan. Seikkailijoiden rauhankasvatusohjelmassa on toteutettu pelin, leikin, toiminnan ja oivaltamisen ehdoilla. Seikkailijoiden johtajien on hyvä muistaa harjoituksissa sensitiivisyys ja tarpeen mukaan sanoittaa esimerkiksi tunteita tai erilaisia toimintoja lapsille silloin, kun he eivät itse siihen pysty.

Seikkailijoiden rauhankasvatusaktiviteetit (pdf)

 

Tarpojien rauhankasvatusaktiviteetit

 

Tarpojien rauhankasvatusohjelma on koottu monipuoliseksi taitopäivänmateriaalipaketiksi. Paketista voitte valita suositeltujen aloitusaktiviteettien lisäksi vähintään yhden aktiviteetin kustakin osa-alueesta. Vaikka aktiviteetteihin kuuluu oleellisena osana keskustelu, pohdinta ja reflektointi, on niissä mukana myös toimintaa ylläpitämässä mielenkiintoa ja havainnollistamassa vaikkapa ihmisten kokemaa eriarvoisuutta.

Toteutusvinkki keskustelutehtäviin: Varatkaa mukaan retkipatjoja tai vaikka riippumattoja ja asetelkaa patjat siten, että keskutelu voidaan tehdä mukavan rennossa asennossa loikoillen. Sateen varalta on hyvä varautua katoksilla!

On ensiarvoisen tärkeää, että luotsit huolehtivat nuorten osallistujien henkisestä hyvinvoinnista aktiviteettien aikana ja niiden jälkeen. Monet aiheista ovat syvällisiä ja niistä puhuminen voi tuntua raskaalta tai vaikealta. Ketään ei saa pakottaa puhumaan vaan puhuminen tai hiljaa oleminen on jokaisen tarpojan henkilökohtainen valinta. Tapahtuman järjestäjätahon tulisi olla sensitiivinen ja varautua keskustelemaan aihe auki mahdollisesti omakohtaisina koettavissa teemoissa. Pyrkikää läpi koko ohjelmakokonaisuuden pitämään kiinni turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta.

Tarpojien rauhankasvatusaktiviteetit (pdf)

 

Samoajien rauhankasvatusaktiviteetit

 

Samoajaohjelmaan on lisätty rauhankasvatuksen teemoja käsitteleviä harjoituksia. Harjoitukset käsittelevät esimerkiksi yhteistyötaitoja, empatiaa, tunne- ja turvataitoja, konfliktin taustoja ja ratkaisuja sekä moninaisuutta. Aktiviteetit keskittyvät erityisesti taitoihin, jotka auttavat rauhoittumaan, kehittävät empatiakykyä ja antavat ymmärrystä erilaisista taustoista sekä sopuisten kaverisuhteiden ylläpitämisestä. Samoajavartiot voivat tehdä harjoituksia yhdessä vartionsa kanssa
ja halutessaan paikalle harjoitusten vetäjäksi voi pyytää myös samoajaluotsin.

Samoajien rauhankasvatusaktiviteetit (pdf)

 

Selviytymispaketti elämään vaeltajille

 

Lähde yhdessä vartiosi kanssa selviytymisretkelle. Suunnitelkaa esimerkiksi viikonlopun mittainen retki, jonka aikana teette paketin harjoituksia. Harjoitukset käsittelevät rauhankasvatukseen liittyviä teemoja, kuten yhteistyötaitoja, empatiaa, tunne- ja turvataitoja, konfliktin taustoja ja ratkaisuja sekä moninaisuutta. Jokainen vartion jäsen valmistelee etukäteen sovitut harjoitukset. Jakakaa harjoitukset vartion kesken suunnilleen tasan ja siten, että muut eivät tiedä mitä harjoituksia toisilla on valmisteltavana. Älkää unohtako hyviä eväitä ja luonnosta nauttimista!

Vaeltajien rauhankasvatusaktiviteetit (pdf)

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry