Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotus 2022-2023

Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotus 2022-2023

Sanoista tekoihin! on partion ohjelmapainotus vuosille 2022-2023. Sanoista tekoihin! johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) sekä toimimaan paremman maailman puolesta. Ohjelmapainotus jakautuu kahteen vuoteen siten, että vuonna 2022 Agenda 2030 tavoitteet otetaan haltuun jokaisen ikäkauden partio-ohjelman puitteissa, kun taas vuonna 2023 jokainen lippukunta tekee tekoja paremman maailman puolesta, omissa yhteisöissään ja omien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kumpaakin vuotta varten julkaistaan kattavat ohjelmapaketit valmiiden toteutusvinkkien kera. Ole valmis, nyt siirrytään Sanoista tekoihin!

 

VUONNA 2023 TEHDÄÄN TEKOJA PAREMMAN MAAILMAN PUOLESTA

Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen vuosi 2023 kannustaa partiolaisia tekoihin paremman maailman puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Nämä teot on tarkoitus toteuttaa omaa lippukuntaa laajemmassa yhteisössä ja osallistaa ja kannustaa partion ulkopuolisia ihmisryhmiä tekoihin paremman maailman puolesta.

Sanoista tekoihin -ohjelmapainotus 2023

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN TUTUSTUMINEN (OHJELMAPAINOTUS 2022)

Vuonna 2022 Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksessa tutustuttiin Agenda 2030 -tavoitteisiin eri aktiviteettien kautta. Löydät ohjelmapainotuksen vuoden 2022 osuuden täältä.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry