Eettinen arki

Eettinen arki

Minä ja muut liikenteessä

Tavoite

Vaeltaja tunnistaa omat käyttäytymistapansa liikenteessä ja asenteensa erilaisia kulkutapoja kohtaan. Hän tietää millaiset asiat saavat ottamaan turhia riskejä liikenteessä.

Kuvaus

Vaeltaja tarkkailee omaa ja muiden liikennekäyttäytymistä ja -asenteita. Hän tarkastelee niiden taustalla olevia syitä ja valintoja. Vaeltaja pohtii, millaisia liikenteeseen liittyviä riskitilanteita omassa elämässä tulee vastaan ja löytää tapoja välttää niitä.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

1-2 tuntia

Taitoalueet

Arjen taidot, Turvallisuus

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona
kotona
Kotona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Terveys ja turvallisuus

Johtajan tehtävä

Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, voi vartionjohtaja toimia keskustelun vetäjänä. Luotsin on hyvä olla paikalla johdattelemassa keskustelua ja tekemässä kärjistyksiä ja yhteenveto illan aiheista. Luotsin on kuitenkin hyvä välttää omien mielipiteiden ja näkemysten liiallista esiintuomista.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry