Eettinen arki

Eettinen arki

Oma moraali ja eettisyys

Tavoite

Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Kuvaus

Vaeltaja pohtii arjen valintojaan sekä syitä omien päätöstensä takana. Vaeltaja haastaa itsensä katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja etsii perusteluja erilaisille valinnoille. Vaeltaja tarkastelee vaeltajalupauksen ja -ihanteiden näyttäytymistä valintatilanteissa elämän eri vaiheissa.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

1-2 tuntia

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Katsomustaidot

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona
kotona
Kotona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus

Johtajan tehtävä

Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja käytännön järjestelyistä sekä mahdollisista etukäteisvalmisteluista, esimerkiksi väitelauseiden miettimisestä. Luotsi huolehtii siitä, että jokaisen mielipide kuunnellaan ja että jokainen voi ilmaista kantansa turvallisesti. Luotsi sekä opastaa että kannustaa tapamuutokseen, jos siihen ilmenee tarvetta. Luotsin tehtävänä ei ole tuoda omia asenteitaan esille.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry