Hengellisyys ja henkisyys

Hengellisyys ja henkisyys

Katsomus, jota en itse edusta

Tavoite

Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään. Hän arvostaa moninaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Vaeltaja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Kuvaus

Vaeltaja tutustuu sekä lähdeaineiston että vuorovaikutteisen kokemuksen kautta johonkin itselleen vieraaseen uskontoon tai katsomukseen. Vaeltaja harjoittelee kertomaan omasta uskonnostaan tai elämänkatsomuksestaan muille.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

yli 2 tuntia

Taitoalueet

Arjen taidot, Vuorovaikutustaidot, Katsomustaidot, Moninaisuus

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona
kotona
Kotona
vierailu kohteessa
Vierailu kohteessa

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Toisten kunnioittaminen

Johtajan tehtävä

Vartionjohtaja voi järjestää koko vaeltajavartiolle yhteisen illan, jossa tutustutaan vaeltajille vieraampiin uskontoihin tai katsomuksiin. Jos vaeltajat itse tai heidän ystäväpiirinsä edustavat erilaisia katsontoja, voi vartionjohtaja järjestää illanvieton, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa omista ja edustamansa katsannon näkemyksistä. Luotsi kannustaa ja rohkaisee vaeltajaa ottamaan yhteyttä häntä kiinnostavaan tahoon ja järjestämään lähempi tutustuminen. Tutustumisen jälkeen luotsin on hyvä jutella vaeltajan kanssa kokemuksesta.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry