Me ihmiset

Me ihmiset

Ala- ja osakulttuurit

Tavoite

Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Kuvaus

Vaeltaja selvittää millaisia ala- ja osakulttuureita on olemassa tänä päivänä ja ovatko ne muuttuneet viime vuosien aikana jotenkin. Hän miettii miten eri ala- ja osakulttuurit ovat näyttäytyneet ja näyttäytyvät omassa ystäväpiirissä. Vaeltaja vertaa, miten näistä kulttuureista tulleet arvot näkyvät omassa elämässään ja vertaa niitä partion arvoihin.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

yli 2 tuntia

Taitoalueet

Arjen taidot, Katsomustaidot, Suomalainen kulttuuri

Paikka

kololla
Kolo
kämpällä
Kämpällä
metsässä
Metsässä
ulkona
Ulkona
kotona
Kotona

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Toisten kunnioittaminen

Johtajan tehtävä

Vartionjohtaja voi hankkia aktiviteettia tukevaa materiaalia. Vartionjohtaja miettii etukäteen keskustelua johdattelevia kysymyksiä ja toimii keskustelun vetäjänä. Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa partion arvoista ja ala- ja osakulttuureista. Luotsi voi verrata omana aikaan näkyneitä kulttuurien piirteitä vaeltajien kanssa. Mikäli luotsilla ja vaeltajilla on pidempää yhteistä partiohistoriaa, voi luotsi myös kertoa vaeltajille miten eri ala- ja osakulttuurien vaikutus vaeltajiin on näyttäytynyt luotsille.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry