Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Kuntavaikuttaminen

Tavoite

Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Kuvaus

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

pitkäkestoinen

Taitoalueet

Yhdistystoiminta, Vaikuttaminen, Suomalainen kulttuuri

Paikka

kololla
Kolo
muu
Muu

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Johtajan tehtävä

Vartionjohtaja selvittää eri kuntien päätöksentekoelimien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Hän varmistaa, että kokouksen puheenjohtaja on tietoinen mahdollisesta tarpeesta antaa läsnäolo-oikeus kuntaan kuulumattomille henkilöille. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry