Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Luonnonsuojelujärjestöt

Tavoite

Vaeltaja tuntee eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaperiaatteita ja -tapoja sekä perehtyy siihen, missä ja millä tavoin järjestöt pyrkivät vaikuttamaan ympäristöasioihin. Vaeltaja ymmärtää luonnonvarapolitiikan käsitteen, erilaiset vaikuttamisen keinot luonnonvarapolitiikassa sekä miten luonnonvarapolitiikka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Vaeltaja aktivoituu itselleen tärkeäksi kokemissaan luontoon liittyvissä asioissa.

Kuvaus

Vaeltaja tutustuu eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan esimerkiksi internetin avulla tai olemalla yhteydessä paikallistoimijoihin. Hän etsii tietoa luonnonvarapolitiikasta, esimerkiksi miten metsiä ja erilaisia eläimiä suojellaan. Vaeltaja etsii keinon vaikuttaa hänelle tärkeään luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvään epäkohtaan ja osallistuu sitä ajavan järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Aktiviteetin tehtyään vaeltaja pohtii miten järjestön toiminnassa mukana oleminen vaikutti hänen arvoihinsa ja ajatuksiinsa.

Valinnainen Aktiviteetti

Arvioitu kesto

0-15 min

Taitoalueet

Yhdistystoiminta, Vaikuttaminen, Kestävä kehitys

Paikka

kololla
Kolo
vierailu kohteessa
Vierailu kohteessa

Ryhmäkoko

Ryhmässä

Kasvatustavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Vastuu elinympäristöstä

Johtajan tehtävä

Vartionjohtaja kokoaa vartionsa luonnonsuojelujärjestöihin tutustumisen jälkeen keskustelemaan tunteista, vaikutusmahdollisuuksista ja arvovalinnoista eri järjestöissä. Luotsi auttaa vaeltajaa valitsemaan häntä kiinnostavan ympäristöhaasteen. Vaeltajan toimiessa järjestössä luotsi auttaa häntä peilaamaan ajatuksiaan ja arvojaan. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajavartiota löytämään yhteistyökumppaneita paikalliseen ympäristötomintaan.

TOTEUTUSVINKIT

KIRJOITA TOTEUTUSVINKKI

Lisää liitetiedostoLisää linkki
En ole robotti, vaan partiolainen joka tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja ymmärtää lähettämänsä vinkin käyvän ensin tarkistuksessa ennen julkaisua.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry