Besättningsmedlem ombord

Besättningsmedlem ombord - Förhållandet till omgivningen

Jag bekantar mig med motorn ombord på båten

Målsättning

Vargungen vet att båten drivs framåt med hjälp av en motor.

Beskrivning

Vargungen bekantar sig med fartygets motor, och med hur motorn driver båten framåt.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

0-15 min

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Akela eller skepparen visar båtens maskinrum och motor. De vuxna hjälper vargungarna att lägga märke till och förstå sig på motorns delar och funktioner. Dessutom besvarar de vuxna vargungarnas frågor.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors