Besättningsmedlem ombord

Besättningsmedlem ombord - Förhållandet till omgivningen

Jag vet vad jag ska göra om någon faller överbord

Målsättning

Vargungen vet vad hen ska göra om hen själv eller någon annan faller överbord.

Beskrivning

Vargungen funderar på vad hen ska göra om båten kantrar eller om hen själv eller någon annan faller överbord. Flocken övar tillsammans på de rätta sätten att agera.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

30 min - 1 h

Färdighetsområden

Ta hand om sig själv, Säkerhet, Sjömanskap

Plats

kololla
På kårlokalen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Akela ger instruktioner och berättar vad flocken ska göra. Akela ansvarar för säkerheten ifall flocken övar räddning i praktiken. Akela berättar att det hör till att öva att rädda både sig själv och andra för att kunna agera rätt i en verklig nödsituation. För vargungarna kan tanken på att någon faller överbord kännas skrämmande. Att öva kan få vargungarnas rädslor att försvinna. Akela ska se upp så att inte övningen gör vargungarna mer rädda, men får inte heller förminska riskerna.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors