Första hjälpen

Första hjälpen - Förhållandet till andra

Jag kan sköta lindriga brännskador

Målsättning

Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen kan påbörja första hjälpen vid en brännskada.

Beskrivning

Vargungen övar att ge första hjälpen vid brännskador och vet att hen ska be en vuxen titta på skadan. Vargungen lär sig känna igen brännskador som kräver proffessionell vård.

 

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

15-30 min

Färdighetsområden

Säkerhet, Första hjälpen

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Relationer

Ledarens roll

Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen. Akela ger vargungarna möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter innan de börjar öva.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors