Första hjälpen

Första hjälpen - Förhållandet till andra

Jag kan sköta lindriga köldskador

Målsättning

Vargungen känner igen en köldskada och kan be en vuxen om hjälp.Vargungen känner igen en köldskada och kan be en vuxen om hjälp.

Beskrivning

Vargungen övar att känna igen en köldskada och vet att en vuxen ska vara med och sköta om skadan.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

15-30 min

Färdighetsområden

Ta hand om sig själv, Säkerhet, Första hjälpen

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Akelas uppgift är att ge instruktioner om det rätta sättet att agera i en situation som kräver första hjälpen. Akela ger vargungarna möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter innan de börjar öva.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors