Insamlaren

Insamlaren - Förhållandet till samhället

Jag gör en reklam

Målsättning

Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.

Beskrivning

Vargungen övar sig på att känna till och känna igen effekterna av kommersiella metoder och sin egen roll som konsument. Hen övar att göra en reklam.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Kreativitet, Interaktionsfärdigheter, Vardasfärdigheter, Medialäsning

Plats

kololla
På kårlokalen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning, Samhällspåverkan, Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Akela leder diskussionen och hjälper vargungarna att lägga märke till effektmedel som används i reklam. Akela tar med sig reklam och annonser som vargungarna kan undersöka och material så att vargungarna kan tillverka egna reklamer. Akela uppmuntrar och handleder vargungarna när de skapar reklam.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors