Insamlaren

Insamlaren - Förhållandet till samhället

Vi funderar på hur flocken kan få in pengar för sin verksamhet

Målsättning

Vargungen lägger märke till att det behövs pengar till många olika slag av verksamhet.

Beskrivning

Vargungen hittar på och utvärderar olika sätt att samla in medel.

Den här aktiviteten passar bra som inledning till någon annan av spårets aktiviteter.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

30 min - 1 h

Färdighetsområden

Kreativitet, Interaktionsfärdigheter, Visioneringsfärdigheter, Medelanskaffning

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan

Ledarens roll

Akela stöder vargungarna när de tänker ut idéer och ser till att allas idéer får utrymme och blir hörda.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors