Jag rör mig på vattnet

Jag rör mig på vattnet - Förhållandet till sig själv

Jag kojlar ett rep

Målsättning

Vargungen förstår varför rep ska förvaras kojlade och kan skjuta upp ett rep.

Beskrivning

Vargungen övar att kojla rep på olika sätt och lär sig att låsa ett kojlat rep.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

30 min - 1 h

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Akela ser till att det finns lämpliga rep till hands. Akela berättar för vargungarna varför rep ska förvaras kojlade och visar hur det går till att kojla ett rep. Det är bra om akela beaktar att vargungarna inte orkar kojla tunga och långa rep. Det går bra att öva med ett lätt och kort rep. I små båtar räcker det dessutom ofta med ganska tunna och korta linor, som är lätta att kojla. Akela visar var de uppskjutna repen förvaras och berättar i vilka situationer rep inte ska kojlas.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors