Naturskyddaren

Naturskyddaren - Förhållandet till omgivningen

Jag bekantar mig med miljöfarliga ämnen och plockar skräp

Målsättning

Vargungen förstår vilka faktorer som belastar miljön och vet hur var och en kan minska sin egen miljöbelastning.

Beskrivning

Vargungen testar hur olika ämnen påverkar naturen. 

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Hållbar utveckling, Natur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Akela väljer ett lämpligt test för flocken att utföra och skaffar fram den utrustning som behövs. Akela ser till att alla vargungar får delta på ett aktivt sätt och får testa, och att de alla förstår vad som är syftet med testandet.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors