Scoutprogrammet / Vargungar / Sjöfararen
Sjöfararen

Sjöfararen

Vargungar - Förhållandet till omgivningen
Vargungen känner till de vanligaste sjöfartsreglerna och sjömärkena. Vargungen förstår varför det behövs gemensamma regler till sjöss och var hen kan hitta mer information om att röra sig tryggt till sjöss.

Vargungen bekantar sig med de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna som gäller alla som rör sig sjöss. Vargungen övar att tänka på säkerhet och trygghet i samband med allt hen gör till sjöss.

Valbara aktiviteter

Övriga Spår

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors