Sjöfararen

Sjöfararen - Förhållandet till omgivningen

Jag bekantar mig med en förening som ordnar verksamhet till sjöss

Målsättning

Vargungarna vet vilken typ av sjöverksamhet som ordnas i deras hemtrakter. Vargungarna bekantar sig med en annan förening och får nya idéer om verksamhet till sjöss.

Beskrivning

Vargungarna bekantar sig med en lokal förening som har verksamhet till sjöss.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Interaktionsfärdigheter, Sjömanskap

Plats

kololla
På kårlokalen
ulkona
Utomhus
muu
Annan plats

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan

Ledarens roll

Akelas uppgift är att kontakta t.ex. den lokala segelklubben, roddklubben, jolleklubben, sjöhistoriska föreningen eller någon annan samarbetspartner och komma överens om att någon besöker vargungarnas möte, eller att flocken besöker den andra föreningens fartyg/område/utrymmen. Bekant med en annan förening

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors