Sjöfararen

Sjöfararen - Förhållandet till omgivningen

Jag bekantar mig med en myndighet som arbetar till sjöss

Målsättning

Vargungen vet vilka myndigheter som rör sig i farvattnen i det närliggande området och vad de har för uppgifter. Vargungen lär känna myndigheter som arbetar i området och vet hur hen får kontakt med dem.

Beskrivning

Vargungeflocken besöker en myndighet, eller får besök av en representant för en myndighet i samband med ett vargungemöte eller något av kårens evenemang. 

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

30 min - 1 h

Färdighetsområden

Säkerhet, Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Akelas uppgift är att kontakta en myndighet som har verksamhet i närheten och komma överens om ett samarbete i form av ett besök. Inför vargungemötet kan akela antingen själv, eller tillsammans med gästen, planera aktiverande övningar som hjälper vargungarna att bli bekanta med den myndighetsorganisation som gästen representerar och med den organisationens verksamhet.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors