Snickaren

Snickaren - Förhållandet till sig själv

Jag kan hantera en yxa på ett tryggt sätt

Målsättning

Vargungen kan hantera en yxa på ett tryggt sätt.

Beskrivning

Vargungen kan använda en yxa för att klyva en vedklabb, fälla ett litet träd eller forma ett träd.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Plats

kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
camp
Läger
muu
Annan plats

Gruppstorlek

I en grupp, I en större grupp, En eller två

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Akela ser till att verktyg, byggnadsmaterial och första hjälpen-utrustning finns till hands. Hen handleder vargungarna så att de lär sig hur verktygen används på ett korrekt och säkert sätt.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors