Snickaren

Snickaren - Förhållandet till sig själv

Jag kan hantera ett stämjärn på ett tryggt sätt

Målsättning

Vargungen kan hantera ett stämjärn på ett tryggt sätt

Beskrivning

Vargungen övar att använda ett stämjärn.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Hantverk, Säkerhet

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Akela ser till att verktyg, byggnadsmaterial och första hjälpen-utrustning finns till hands. Hen handleder vargungarna så att de lär sig hur verktygen används på ett korrekt och säkert sätt.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors