Scoutprogrammet / Vargungar / Uppflyttning
Uppflyttning

Uppflyttning

Vargungar
Vargungen vet vad som kommer att ske på hens scoutstig och förbereder sig för uppflyttningen till äventyrsscout. Hen är bekant med äventyrsscoutprogrammet.

Vargungen bekantar sig med äventyrsscoutprogrammet och med den nya åldersgruppens vanor. Då vargungen avslutar sin tid som vargunge får hen sigillet (avslutningsmärket) av metall att fästa på scoutskjortans vänstra ficka.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Spår

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar