Vargungen blir äventyrsscout

Vargungen blir äventyrsscout

Vargungar
Vargungarna vet vad som händer längs deras scoutstig och förbereder sig på att bli äventyrsscouter. Vargungarna känner till äventyrsscoutprogrammet.

Vargungarna bekantar sig med äventyrsscoutprogrammet och den nya åldersgruppens verksamhet.

Som tecken på att vargungetiden är över får vargungen ett vargungesigill-märke i metall. Sigillet fästs på scoutskjortans vänstra ficka.

Valbara aktiviteter

Övriga Spår

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors